Të mësojmë nga shpezët

10 January 2012 , Posted by artparadox at 11:53 AM

A nuk i shohin ata shpendët fluturues në ajrin e qiellit, të cilët nuk i mban kush, përveç All-llahut. Edhe në këto ka fakte për njerëzit që besojnë.(Quran Sura An-Naĥl 16:79)


Latest News