Kush është kush

08 January 2012 , Posted by artparadox at 2:25 PM


Kush është kush : Një krahasim ndërmjet holokaustit dhe asaj që aktualishtë ndodh në Palestinë...

Latest News