Widget Esma ul Husna shqip

Posted by artparadox on 31 October 2009 , under |
Nëse dëshironi këtë widget në blogun tuaj, ndiqni udhëzimet e mëposhtme! Shkoni te dashboard-manage blogs-design, Add a gadget. Zgjidhni HTML/JavaScript ku do të shtoni kodin e kopjuar më poshtë.Kjo është e tëra.
Kopjoni! :<div align="center">
<embed src="http://sendetemia.webs.com/flash/esmaulhusna%20shqip%20final.swf" quality="high" width="180" height="180" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi? P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></div>Ajetet Kuranore në trupin e foshnjës

Posted by artparadox on 22 October 2009 , under |
Latest News