Maher Zain - Insha Allah | ماهر زين - ان شاء الله

Posted by artparadox on 23 June 2010 , under |


Një ilahije nga më të rejat, e cila me siguri nuk do t'ju lë të painteresuar. Njëkohësishtë një mundësi e vogël për të promovuar një emër të ri.

Ja edhe teksti përfundi e kush dëshiron të ushtrojë këndimin i qoftë me fat!
Insha Allah Lyrics | Inshallah Lyrics
Everytime you feel like you cannot go on (Çdoherë kur ndjehesh se s'mund të ecish përpara)
You feel so lost That your so alone (Ndjehesh aq i humbur dhe i vetmuar)
All you is see is night And darkness all around (Krejt çka shiqon ësht' nat' dhe terr përreth teje)
You feel so helpless You can’t see which way to go(Ndjehesh i pandihmë, nuk din kah t'ia nisish)
Don’t despair and never loose hope(Mos u dëshpëro dhe mos hup shpresë)
Cause Allah is always by your side  (Sepse Allahu është në anën tënde)

Insha Allah x3(Dhashtë Zoti)
Insha Allah you’ll find your way(Dhashtë Zoti e e gjen rrugën)

Everytime you commit one more mistake (Çdoherë ti bën nga një gabim)
You feel you can’t repent And that its way too late (Ndjen se s'mund t' pendohesh dhe se ësht' shum vonë)
Your’re so confused, wrong decisions you have made (Je i hutuar, vendime t' gabuara ke marë)
Haunt your mind and your heart is full of shame (Ke ngacmuar mendjen dhe zemrën e ke plot turpërim)
Don’t despair and never loose hope (Mos u dëshpëro dhe mos hup shpresë)
Cause Allah is always by your side(Sepse Allahu është në anën tënde)

Insha Allah x3 you’ll find your way (Dhashtë Zoti)
Insha Allah x3  you’ll find your way (Dhashtë Zoti e e gjen rrugën)

Turn to Allah He’s never far away (Kthehu kah Allahu Ai asnjëher s'është larg)
Put your trust in Him Raise your hands and pray (Kthe besimin në Te çoi duart lartë dhe lutu)
OOO Ya Allah (Ja Allah)
Guide my steps don’t let me go astray (Udhëzo këmbët e mia mos lejo të ec gabuar)
You’re the only one that showed me the way, (Ti je i vetmi i cili më tregon rrugën)

Showed me the way x3 (Më tregon rrugën)
Insha Allah x3 we’ll find the way (Dhashtë Zoti e e gjejmë rrugën)

Pse cionistët dëshirojnë ta rrënojnë Al-Aksanë? Të zbuluara planet e errëta të cionistëve

Posted by artparadox on 22 June 2010 , under | Nevojitet pak kohë dhe durim, që të lexohet teksti i mëposhtëm dhe të mësoni ngjarjet nga e kaluara dhe e sotmja, atëherë inshaAllah, do të kuptoni se çka ndodh në Palestinë dhe pse cionistët dëshirojnë, që ta rrënojnë Al-Aksanë.
Kjo është serioze. A e dini se çka bëjnë cionistët, aq më tepër, a e dini se pse e bëjnë këtë?
Së pari shiqoni pamjet e gërmimeve ndër xhaminë Al-Aksa në Jerusalem! Si pasojë e kësaj, egziston rreziku i rrënimit të xhamisë. Pastaj shiqoni të plasurat nëpër shtyllat, muret dhe dyshemetë e kësaj xhamie shum të rëndësishme të islamit. E mëpastaj lexoni gjurmimin e mëposhtëm!

Izraelitët gërmojnë nën xhaminë Al-Aksa. Cionistët haptas pranuan se e kanë për qëllim që ta rrënojnë xhaminë dhe në vendin e sajë të "ripërtrijnë tempullin e Sollomonit (Sulejmanit). Në bazë të dhënave historike dhe arkeologjike, ata besojnë se themelet e tempullit të Sollomonit shtrihen nën xhaminë Al-Aksa. Nuk kemi dijeni se në çfarë thellësie sot bëhen gërmimet, por ato po bëhen për çdo ditë. Kjo është situatë alarmante, për të cilën duhet folur zëshëm

El-Aksa, kibla e parë e  muslimanëve, është në RREZIK.
tunel-ispod-mesdzidul-akse-1
ispod-mesdzidul-akse-2

Tuneli i gërmuar nën mesxhidin El-Aksa.
ispod-mesdzidul-akse-4
ispod-mesdzidul-akse-3

Ju lutem përcjellni secilit vëlla dhe motre këtë porosi. Gjithë muslimanëtduhet ta dinë këtë të vërtetë shokuese.
Ja edhe disa pamje nga gërmimet nën Mesxhidul-Aksa.
ispod-mesdzidul-akse-5
ispod-mesdzidul-akse-6

Më poshtë janë pamjet nga tempulli. Ky i parë është konstruksion i bërë nga cionistët përpara xhamisë El-Aksa.
cionisticki-hram

  Maketë artificiale e tempullit të Sollomonit
umjetnicka-predstava-cionistickog-hrama-11
umjetnicka-predstava-cionistickog-hrama-12

 Më poshtë janë pamjet e plasarinave nëpër muret e xhamisë El-Aksa si pasojë e gërmimeve.
pukotine-na-mesdzidul-aksa-14
pukotine-na-mesdzidul-aksa-15
pukotine-na-mesdzidul-aksa-13

 Xhamia me kuben e artë nuk është xhamia El-Aksa. Kjo është Kubetus-Sahra (Kubja e gurrit) Ndërsa El-Aksa është mbas xhamisë Kubetus-Sahra.

Çdoherë kur përmendet xhamia El-Aksa, mediat të cilat janë nën ndikimin cionist, paraqesin pamjen e Kubetus-Sahra. Pse? Që njerëzit të mos dinë,  se cila është në realitet El-Aksa.
Ky është një mashtrim cionist, i cili ka për qëllim që të fus huti te njerëzit, kur të rrënohet El-Aksa, ashtu që shumica e njerëzve të mos kuptojnë, se çka ka ndodhur. Muslimanë, le të jetë obligim për ju që të dini, se cila është xhamia e vërtetë El-Aksa.
kubetus-sahra-17
kubetus-sahra-16

 Ja më poshtë edhe fotografia e xhamisë së vërtetë El-Aksa
el-aksa-1
 El-Aksa nga këndi tjetër:

 Vështroni pozitën e El-Aksa-së (majtas) në raport me Kubetus Sahra (e cila ndodhet djathtas)

  Të çarat në oborr dhe në brendi të xhamisë El-Aksa.
dvoriste-mesdzidul-aksa-18
dvoriste-mesdzidul-aksa-19
Të çarat nëpër shëpitë fqinje.
ostecenje-u-kuci-blizu-mesdzidul-aksa-20
 A e dini pse ndodh kjo?
A mund që t'i lejoni vetes që të mos e dini? Ju siguroj se s'ka të bëjë asgjë me tokën. Ajo çka ndodh është shum më e tmerrshme, se sa që mund ta paramendoni!
Sa herë që jam munduar që muslimanëve t'ua tërhek vëmendjen në këtë, më kanë quajtur si i çmendur dhe se nuk di çka flas... por mendoj se duhet ta dini që edhe un jam musliman. Kam studjuar religjionet komparative dhe në masë të madhe kam qenë i kyçur në hulumtimet kritike të aspekteve të ndryshme të "religjioneve të reja" në periudhë prej rreth 10 vjetëve. Shum prej zbulimeve të mija dhe të kolegëve të mi, në masë më të vogël janë shokuese. Në fillim rëndë i pranuam, e mëpastaj, për çdo ditë Allah-u subhanehu we te'ala,, na shpërblente me urtësinë tonë sa më të madhe, për të na ndihmuar që ta kuptojmë qëllimin e asaj të cilën e zbulonim. Kemi hulumtuar fotografitë e ndaluara, artikujt, intervistat dhe shum materiale tjera hulumtuese.
Ate që do ta ndaj me ju, shumicës munden t'i duken si gjëegjëza, por e tëra që kërkoj nga ju është që të hapni mendjet dhe zemrat tuaja për këtë informatë dhe para se të thoni se jam i çmendur, ju ftoj që edhe personalisht të hulumtoni këtë që e tregoj.
E dimë se El-Aksa është nën okupim prej shum vitesh. Populli palestinez nuk din për paqe, që kur është formuar shteti cionist i Izraelit në vitin 1947. Ne kemi besuar se kjo ka qenë, nga shkaku se ata janë muslimanë dhe se Izraeli dëshiron tokën e tyre, rreptësishtë tokën mbi të cilën El-aksa është ndërtuar.

SAKTË. POR A E DIMË SE PSE?
 Për ta mësuar këtë, patjetër të kthehemi prapa thellë në histori dhe të kompletojmë pjesët çoroditëse të mozaikut

Të futen muaj të tërë të hulumtimit është detyrë e rëndë, por shpresoj se do të ndajë fakte të rëndësishme në disa inserte të shkurtëra. Dhe shpresoj se do të sigurojë të dhëna për mendimin, i cili qëndron pas asaj  - "Pse?"
Kemi zbuluar shum informata të cilat do të vërtetojnë pohimet në vazhdim. Jemi kthyer në të kaluarën dhe zbulimet tona janë dukshëm bardhë e zi.

Si pika të referimit në rradhë të parë kemi përdorë Kur'anin, Biblën, Hadisin1 dhe ndodhitë në botë sot. Andaj ju lutem lexoni për pikat vijuese dhe zbuloni më poshtë, se përse kreatura cioniste Izraeli dëshiron që ta asgjësojë El-Aksanë:

1) Mbizotërimi i besimit në kohë dhe argumentet nga Kur'ani.
2) Çfarë lidhje ka kjo me El-Aksanë?
3) Për çka tërhoqi vërejtje islami dhe ciulat janë dallimet ndërmjet  Isait, alejhi selam, dhe Dexhallit?
4) Ku është i detektuar tempulli i vërtetë?
5) Shenjat e ardhjes së Dexhallit në kohën tonë.

Pse izraelitët dëshirojnë ta rrënojnë El-Aksa-në


Këto disa pika do ta përmbledhin mendimin kryesor i cili do t'ju ndihmojë që të kuptoni se çka në realitet është duke ndodhur. Për ta bërë këtë, duhet të kthehemi te sistemet e vjetra të besimit, në atë regjion. Gjithçka fillon prej aty, e prandaj ajo është imperativ, për ta kuptuar pamjen e tërësishme të situatës.

Besimi mbizotërues në kohë dhe argumentet nga Kur'ani

Kishte hebrenjë të cilët besonin në një Zot, duke e adhuruar si duhet. Pastaj aty janë Ashkenazët2. Para judeizmit (para Musait), hebrenjtë besonin në cionizëm, gjegjësishtë, ata besonin sikur Ashkenazët misticizmi i të cilëve ka theksuar gojdhënat për magjinë dhe formulat (dreqëritë, sihrin). Ato besonin  në zotëra dhe zotëresha si dhe në dreqin. Këtë praktikë e patën përvetësuar nga Egjiptasit, para kohës së Musait. Hulumtimet e mëtutjeshme tregojnë se ata në realitet i kanë adhuruar xhinët.

Xhinët mund të marin tre forma, siç na informojnë tekstet islame: formën e qenit dhe gjarpërit, zogjve ose diçkasë që fluturon dhe ate që ndryshon pamjen (mund të mer formë njeriu etj.) Vështroni fotografitë e zotërave antikë dhe do të vëreni se çka mendoj..."zotërat" egjiptian kanë qenë në këto forma...koka e qenit, zogut, etj...e njëjta është me zotërat Anunaki  në Persi dhe zotërat e adhuruar nga ana e Majave, Actekëve, Inkave dhe "civilizimeve" tjera të lashta. Në pikturat e lashta, zotërat antikë janë të pikturuar me ngjyrë të kaltërt. Shiqoni edhe disa fotografi të "zotërave" antikë.

Anubis-anticki-egipatski-bog
 Në foton sipër: "zoti" antik egjiptian Anubis-i
anticki-egipatski-bogovi
 Në foton sipër: Edhe dy "zotëra" egjiptian me kokat në formë të shpendit dhe qenit.
majanski-bog-cek-bog-kise-i-svjetlosti
Në foton përmbi: "zoti Majan i shiut dhe dritës.

Kur'ani na tregon se xhinët janë të krijuar nga zjarri i patymë - që don të thotë nga thelbi i zjarrit. Prandaj provoni kallni zjarrin dhe do të shihni se zemra e zjarrit është E KALTËRT. Xhinët poashtu jetojnë me mijëra vite dhe udhëtojnë shum shpejtë (e cila sqaron se pse civilizimet e lashta kanë "zotëra" të cilët duken të ngjajshëm dhe më së paku njëri prej tyre është i kaltërt.). Kur'ani na tërhek vërejtjen që asnjëherë të mos i marim hebrenjtë për miqë tanë. Allah-u na tërhek vëmendjen, se ata do të tentojnë që ta asgjësojnë islamin. Dhe kjo është ajo që e shohim, se është duke ndodhur.
Muslimanët dhe të krishterët presin ardhjen e Isait (Mesihut), alejhi selam. Poashtu e dimë se Dexhallli (Mesihu i rrejshëm, Antikrishti) do të paraqitet para ardhjes së Isait, alejhi selam. Poashtu edhe hebrenjtë besojnë në "Ardhjen e dytë". Ata edhe pregaditen për këtë. Mirëpo, është interesante se besimi hebraik nuk e pranon Isain (Jezusin) alejhi selam. Ata bile ASPAK nuk e pranojnë si i dërguar i Zotit! E kompletuat mozaikun! Nëse ata nuk besojnë në Isain dhe kthimin e tijë, ndërsa presin "Ardhjen e dytë", cilin atëherë ata e presin?

I dërguari Sulejmani (Sollomoni), alejhi selam, të fshehtat të cilat i varrosi.


Të kthehemi në histori...Sulejmani, alejhi selam (ose mbreti Sollomon) ka ndërtuar tempullin, të ashtuquajturin TEMPULLI I SOLLOMONIT. Sundimi i Sulejmanit ishte më ndryshe nga sundimi i të dërguarve të tjerë të Allahut. Allah, subhanehu we te'ala,i lëejoi që të sundojë edhe me gjininë njerëzore edhe me gjininë e xhinëve. Sulejmani pati për detyrë që të përhapë fjalën e Allahut, gjegjësishtë besimin dhe adhurimin e vetëm një Zoti. Sulejmani hetoi se një grup i njerëzve në tokë edhe më tej praktikonin magjinë dhe okultizmin. I urdhëroi rojtarët e tijë që të lëvizin nëpër tokë dhe të konfiskojnë të gjitha librat, shkrimet, pllakat ose faqet mbi të cilat ishin të shënuara çfarëdo lloj instruksionesh për magjitë, okultin ose fallin, të cilat i mësonin njerëzit për t'i thirur shpirtërat (xhinët).

Në Islam e dimë se thirja (kontaktimi) i xhinëve është i ndaluar (haram). Kur'anni na tregon se njerëzit dhe xhinët duhet të koegzistojnë në dimensionet paralele, por nuk kanë të drejtë që të komunikojnë njëri me tjetrin. Xhinët janë të padukshëm, ata munden të na shohin neve, por ne nuk mund t'i shohim ato. Nuk egziston diçka e tillë si "xhin i mirë" ose "xhini ndihmëtar", sepse cilido xhin i cili komunikon me njerëzit drejtëpërdrejtë kundërshton urdhërin e Allahut për ndalesën e kontaktit ndërmjet xhinëve dhe njerëzve.
Kushtu sipas urdhërit të SUlejmanit ia kan sjellë të gjitha librat, të cilat i ka varrosur atje ku sipas mendimit të tijë do të ishin më të sigurta, atje ku askush nuk do të mundte t'i vidhte. Ku i varrosi? Në themelet e tempullit të tijë, nën fronin e tijë. I urdhëroi rrojtarët e njohur me emrin Vitezët e tempullit të Sollomonit, që ta ruajnë tempulllin ditë e natë. Viteyët mbas vdekjes së SUlejmanit e zbuluan se çka kanë ruajtur. Shpejtë e kuptuan rëndësinë e kësaj informate, praktike dhe magjie të cilat i kishin pasur afër duarve. I plaçkitën dhe filluan përsëri të praktikojnë dreqëritë. Tërësishtë u larguan nga feja dhe Zoti dhe u thelluan nën ndikimin dhe fuqinë e Iblisit (Sotonës). Për shkak ët natyrës së ritualeve të tyre, u bënë njerëzit më të fuqishëm dhe më të pasur mbi tokë. (Intervistat e tanishme me anëtarët e kultit cionist vërtetojnë se Sotona bind, nëpërmjet klerikëve dhe klerikeve të tyre të lartë, se ai në realitet është "vet zoti" - vetëm se është gabimishtë i kuptuar, vër. e autorit).

Pastaj gjatë viteve shkrimet janë përvjedhur në Evropë, ndërsa vitezët Rrojet e Tempullit marin emrin "Masonët e lirë"! Me këtë forcë të re, me shpejtësi e përhapin këtë lloj diturie nëpër tërë botën nëpërmjet shoqërive të fshehta (masonëve) - e krejtë këtë me qëllimin e njëjtë : T'i shërbejnë "zotit" të tyre Sotonës dhe të pregaditen për ardhjen e Dexhallit me një sy, i cili është përfaqësues i Satanës në tokë. Shenja e tyre është piramida në majë të së cilës është një sy "gjithpamës". Ju lutem, vëreni se edhe Egjiptianët kishin "një sy gjithpamës" të cilin e thërisnin Syri i zotit RA dhe Syri i Ozirisit. Mbani mend se magjia e zezë është mësuar nga paganët e Egjiptit të lashtë. Tërhiqni paralelen! Të jeshë me njësyrin gjithpamës është ajo të cilën ata e adhurojnë. Ndërsa islami na tërhek vërejtjen në ate "të jesh me njërin sy"
Nuk më besoni? Shiqoni prapa monedhës prej një dollari amerikan, Njësyri "gjithpamës" është aty. Simbolika e Masonëve të Lirë është gjithkund. Amerika është shteti i parë masonik në botë. Janë shumë hulumtime të cilat e vërtetojnë këtë pohim., intervista shokuese, shkrime fisnore, etj. Dituria e fshehtë e univerzumit, të cilën këta iluminatë të shoqërisë pohojnë se e posedojnë, në realitet është praktikë e ritualeve të errëta okultike. Ajo është "fshehtësia" mbi të cilën gjithmonë po flasin në "mbizotërimin me ardhmërinë e tyre, pasurimin duke kërkuar prej univerzumit që t'ju dhurojë pasuri etj...të jesh spiritual, jo religjioz etj." Kjo është drejtpërdrejtë në kundërshtim me islamin ku ne investojmë besimin tonë në Allah0un dhe furnizimin prej Tijë.

dolar-22
 Nëse masonët që tani e kanë këtë "pasuri të fshehtë", pse atëherë koncentrimi në asgjësimin e xhamisë El-Aksa?
 Thjeshtë thënë, ata pregaditen për ardhjen e "zotit" të tyre, Dexhallit.

Në çka na ka tërhekur vërejtjen islami dhe i dërguari Muhammed-i saliAllahu alejhi ve sel-lem:

 1)  Ne në islame dimë se Dexhalli është Mesihu i rrejshëm - ai do ta imitojë Mesihun e vërtetë Isain alejhi selam). Mesihu i vërtetë Isai, alejhi selam, do të kthehet për të sunduar me botën prej Jerusalemit. Andaj ky është vendi prej ku Dexhalli do t'i mashtrojë njerëzit. Toka e shenjtë Jerusalemi.

2) I dërguari saliAllahu alejhi ve sellem, na ka treguar për ardhjen e Dexhallit, i cili ishte gjallë që nga koha e tijë, ndërsa edhe sot e kësaj dite është i gjallë3, jemi të njoftuar se Dexhalli do të jetojë mbi Tokë në kohë prej 40 viteve (një ditë si një vit, një ditë si një muaj dhe ditët tjera si ditët e zakonta). Llogaritni! Kjo vërteton ee ai është i gjallë me mijëra vite.

3)  Të gjithë të dërguarit i kanë njoftuar popujt e tyre mbi ardhjen e Mesihut të rrejshëm

4) I dërguari jonë i nderuar Muhammed-i saliAllahu alejhi ve sel-lem, na ka treguar për pamjen e Dexhallit, dhe tërhoqi vërejtjen se Allah-u s'është njësyrësh. Dexhalli do të ketë mbishkrimin kafir në ballë. I dërguari Muhammed-i alejhi selam, na tërhoqi vëmendjen që secili musliman i cili ndjenë ose shiqon ardhjen e Dexhallit, duhet të kthehet prej tijë, mos të shiqojë dhe të mos ecë në drejtim të tijë. Mos bëheni kureshtarë, sepse edhe më të fortit në iman prej neve, mund të jetë i sprovuar dhe të gjunjëzohet para Dexhallit, Sepse Dexhalli është Mjeshtër i Mashtrimit.
Ja dallimet ndërmjet Mesihut Isait, alejhisselam dhe Mesihut të rrejshëm Dexhallit.

Isa (Isus Mesih, i biri i Merjemes), alejhi selam Dexhalli Mashtrues
Mesihu i vërtetë Mesihu i rrejshëm - Antikrisht
 i Dërguari i Allah-ut Përfaqësues i Iblisit (Sotonës)
Vjen të vendosë besimin dhe paqen Vjen të mashtrojë dhe të përhapë korrupsion
Asnjëherë nuk do të thot se është Zot Do të thotë se ai është Mesihu e mëpastaj se është "Zot"
Duhet të sundojë prej Jerusalemit Do të sundojë prej Jerusalemit
Do të ketë dy sy Do të ketë NJË SY e tjetrin e ka të mbyllur dhe të kërcyer
Nuk është akoma në Tokë. Ardhja e tijë do të paraqitet nga ana e Imam Mehdiut Që tani është në tokë. Ishte gjallë që nga jeta e të dërguarit, sailAllahu alejhi we sellem. Paraqitjes së tijë fizike para botës do t'i paraprijë, sipas besimit cionist, rrënia (rrënimi) i xhamisë El-Aksa
Egziston Egziston dhe parafytyrohet
Nuk do të bëj çudira kur të kthehet Do të bëjë çudira për t'i mashtruar njerëzit
Do të zbres nga qielli, në kohën e lutjes së mëngjesit, te minareja lindore e xhamisë në Siri. Duartë e tijë do të pushojnë mbi krahët e dy melekëve (engjujve). Pikëzat e djersës aromatike do të bien si xhevahirë nga balli i tijë Do të ketë fjalën kafir të shkruar mbi ballë dhe në çfarëdo drejtimi të lexohet ajo fjalë do të ketë një kuptim - jobesimtar. Të gjithë muslimanët do ta dallojnë atë fjalë, qofshin të shkolluar ose jo
Do të udhëtojë deri në Jerusalem me Imam Mehdiun Do të udhëtojë nëpër tërë botën. Nuk mund të hyjë në Mekë dhe Medinë. Melekët të cilët i mbrojnë qytetet e shenjta do ta pengojnë hyrjen e tijë në to.
Do ta vret Dexhallin dhe do të vendos sundimin e ligjit të Allahut mbi tokë Do të shkrihet si krypa kur të shef Isain, alejhi selam

 Cionistët konsiderojnë se toka ndërmjet Nilit dhe Eufratit është "Toka e Premtuar". Dexhalli ëshstë mbreti i tyre dhe në besimin e tyre okultist, ata e kan për detyrë që përsëri ta ndërtojnë tempullin e tijë origjinal, që ai të pushtojë fronin gjegjësishtë. që të kurorëzohet.


Ku ndodhet ky tempulli cionist?
Sipas gjurmimeve arkeologjike dhe historike, cionistët besojnë se origjinalet e këtijë tempulli shtrihen nën tempullin e Sollomonit (Sulejmanit)

Ja pse hebrenjtë dëshirojnë që ta rrënojnë xhaminë El-Aksa! Sipas besimit të tyre, ata e kanë patjetër që të vendosin Tempullin i cili është nën te! dhe kjo është shum e logjikshme. Dexhalli sipas natyrës së tijë është i keq, kështu që nuk mundet të hyjë në çfarëdo vendi të shenjtë. I vetmi vend ku ai mund të hyjë dhe prej aty të sundojë është tempulli i tijë, i cili i ngjanë karakterit të keq të tijë

Kjo spjegon se pse qeveria amerikane është aq mike e mirë me krijesën cioniste të Izraelit. Ata kanë të njejtin qëllim dhe besim. Ata punojnë për fuqinë shum më të madhe, më të keqe dhe më mashtrimtare se sa që ju mund ta paramendoni. Ja pse politika e jashtme e tyre është proizraelite dhe pse ata lejojnë që Palestina të sulëmohet sërish dhe sërish. Ata e kanë patjetër që ta asgjësaojnë El-Aksanë. Prandaj edhe i tegojnë Arapët dhe muslimanët si teroristë.

Muslimanët! Muslimanët kuptojnë rëndësinë e El-Aksasë, ajo ishte kibla e parë e muslimanëve dhe xhamia e tretë e shenjtë në islam, mbas Mesxhidul-Haramit në Mekke dhe xhamisë në Medine. Prandaj populli musliman Palestinez është problemi më i madh i cionistëve. Dhe nxënësit e Dexhallit kkëtë shum mirë e dinë.
Cionistët besojnë se njëra nga shenjat para ardhjes së Dexhallit, edhe paralëajmërimi i fundit të kohgës (botës) - RRËNIA(RRËNIMI) I XHAMISË EL-AKSA


DHE KJO NDODH DERISA JU KËTË E LEXONI!

Allahu na mvbroftë nga të këqijat e Dexhallit dhe ndjekësit e Satanës (Iblisit) Drita e islamit le të ndriçojë më tepër se kurrë!

Tërhiqni vëmendjen çdokujtë që e njihni: Argumentet në tërë botën prej artistëve udhëheqës iluminatë (satanistë) të cilët haptas tregojnë përkatësinë e tyre ndaj "kulturës" satanike, e deri te të çarat nëpër shtyllat e xhamisë El-Aksa, tregojnë se fundi është afër, e Allahu më së miri e di. Allahu është më i madhi.
Këndimi i sures Kehf mbron nga mashtrimet e Dexhallit. Hadisi nga Ebu Derda, radiAllahu anhu, transmeton se felajmëruesi i dërguari Muhammed-i saliAllahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kush i këndon dhjetë ajetet e para të sures El-Kehf do të jetë i mbrojtur nga sprova e Dexhallit. Në rivajetin tjetër qëndron: "dhjetë ajetet e fundit" (Hadithin e shënon Muslimi dhe ai është sahih, i besueshëm)

Allah-u e di më së miri dhe Allah-u na rruajtë…
Burimi: Prisoner Of Joy
Përpunimi: aktuale.blogspot.com

Fusnotat: 1. Hadis – të thënat e të Dërguarit Muhammedit, saliallahu alejhi ve sel-lem
2. Ashkenazët – Ashkenazët mesjetar deridiku ishin sekularë, misticizmi i tyre ka theksuar fallet magjike (dreqëritë, sihri). Ashkenazët e sotshëm përbëjnë 80 përqind të popullatës hebreje dhe ata janë shumicë te hebrejtë në Amerikë. Në Izrael ata përfaqësojnë udhëheqjen politike dhe ekonomike. Rrënjët e cionizmit lidhen për Ashkenazët.
3. Muslimi shënon nga Amir ibn Sherahili esh Shabiu - Sha'ab ibn Hemedani shënon se ai e ka pyetur Fatimen bin Kajsin - motrën e Dahhak ibn Kajsit - e cila ishte nga muhaxhiret e para dhe i ka thënë: Ma trego hadithin të cilin e ke dëgjuar nga Resulullahu, saliAllahu alejhi ve sele. Nëse dëshiron do ta bëj këtë - tha. Nënkuptohet, më trego. E tregoi tregimin mbi ndarjen me të shoqin e sajë, për qëndrimin te Ibn Um Mektumi
e pastaj tha: Kur më kaloi ideti e dëgjova telallin zëdhënësin e të Dërguarit duke thirur: Grumbullohuni në namazin e përbashkët! Shkova në mesxhid dhe u fala me Resulullahin, saliAllahu alejhi ve selem, në safin e grave menjëherë mbas shpinës së meshkujve. Kur Resulullahu, saliAllahu alejhi ve selem,e  përfundoi namazin, u ul në mimber dhe duke buzëqeshur tha: "Çdokush le të qëndrojë në vendin ku është falur!. A e dini pse u kam grumbulluar? Allahu dhe i Dërguari i tijë më së miri e dinë, thanë. Pasha Allahun nuk ju grumbullova as t'ju përgëzojë e as t'ju frigojë. U grumbullova sepse Temim ed Dari ishte i krishterë që dha bej'at (ndihmë, pagesë) dhe u bë musliman. Më tregoi tërësishtë të njëjtën që u kam treguar për Dexhallin. Më tregoi se është hypur në anije me tridhjetë njerëz nga fisi Lahm dhe Xhuzame. Valët kanë lozur me ta një muaj ditë, pastaj janë zbarkuar në një ujdhesë para perëndimit të diellit, aty i ka pritur bisha. Nga shpeshtia e qimes së sajë nuk dihej se ku është koka eku pjesa e mprapme. I thanë : Mjerrë për ty! Çka je ti?!
-  Un jam Xhessasa.
-  E çka është kjo Xhessasa?
-  Njerëz, shkoni deri te ajo shtëpia! në të është njeriu  i cili dëshiron t'ju tregojë lajme.
Kur na tha njeri u larguam nga ajo duke menduar se është vet shejtani. Shpejetuam në shtëpi, në të cilën takuam njeriun më të madh në botë, të prangosur në zinxhirë, me duar të lidhura në qafë. Mbi themrat dhe gjunjtë ishte hekur. I thamë:

-   Mjerrë për ty! Çka je ti?!
-   Mund të mësoni për mua, por më thoni mua se kush jeni ju?
-   Ne jemi Arabë, kemi hypur mbi anije, na befasoi deti i shqetësuar, valët luajtën me ne një muaj ditë, u zbarkuam rreth bregut, na priti bisha, së cilës nuk i dihej se ku e ka kokën e ku pjesën e mbrapme. I thamë: Mjerrë për ty! Çka je ti?! Xhessasa tha. Pyetëm: E çka është Xhessasa? SHkoni te ai njeri në atë shtëpi, ai  ju pret me padurim. Shpejtuam kah ty, nuk jemi të sigurtë mos ishte ajo shejtani.
-   Më tregoni për vendin e palmave?
-   Për çka interesohesh ty?
-   Ju pyes për palmat, a kanë fryte?
-   Po.
-   Edhe pak dhe nuk do të kenë fryte. Më tregoni për liqenin e Taberiut?
-   Çka të intereson për ate?
-   A ka ujë në të?
-   Ka shum ujë në të.
-   Edhe pak dhe do të shteret. Më tregoni për burimin Zuger.
-   Çka të intereson për ate?
-   A ka ujë në burim? A ujiten bimët me ujin e burimit?
-   Po, ka shum ujë dhe me te ujiten bimët.
-   Më tregoni me të Dërguarin e analfabetëve, çka bën?
-   U paraqit në Mekke, erdhi në Medine.
-   A kanë luftuar Arabët kundër tijë?
-   Po.
-   Dhe çka bëri me ta?
-   I mundi dhe i janë nënshtruar.
-  Dhe ashtu ishte, domethënë.
-   Po.
-   Kjo është sigurishtë mirë për ta. Le ta ndjekin. Do t'ju them për mua: Me të vërtetë un jam Mesihu, edhe pak do të më lejohet të zbres e do të paraqotem. Do të eci për toke. Nuk do të ngelet asnjë fshate të mos arrijë në të për katërdhjetë netë përveç se në Mekke dhe Tajjib. Ato janë për mua të ndaluara. Sa herë të provoj të futem në ndonjërin prej tyre do të më pres meleku me shpatën e mprehtë dhe do të më largojë. Në çdo hyrje do të qëndrojë meleku i cili do t'i ruajë." Fatima thot: "Resulullahu saliallahu alejhi ve sellem, ka thënë duke rënë me majën e shkopit: Kjo është Tajjiba, kjo është Tajjiba, kjo është Tajjiba - gjegjësishtë Medina. A nuk ua kam rrëfyer këtë? Po thanë njerëzit. Me të vërtetë më befasoi rrëfimi i Temimit i cili është identik me atë që ua rrëfeva mbi Dexhallin, Mekkën dhe Medinën. A nuk është ai në detërat e Shamit dhe Jemenit, jo por nga drejtimi i lindjes, nga drejtimi i lindjes (tregonte me dorë nga lindja).

Fatimja tha: Këtë e kam mbajtur mend nga Resulullahu, saliallahu alejhi ve selem.
Ibn Haxheri thot: Dikujt i duket se hadisi i Fastimes bint Kajs është garib i vetmuar, e nuk është ashtu. Pranë Fatimes bint Kajs e transmetojnë edhe Ebu Hurejra, Aisha dhe Xhabir r.a.

Protestë masive kundër ndalimit të shamisë 18.06.2010

Posted by artparadox on 18 June 2010 , under |Mijëra qytetarë nga vende të ndryshme të Kosovës u mblodhën në Prishtinë për të protestuar kundër vendimit për ndalimin e shamisë në shkollat e mesme, nën organizimin e rreth njëzet organizatave.
Masa e protestuesve filloi marshimin para Qeverisë së Kosovës, duke vazhduar më pas para Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë duke shprehur revoltën, me ç’rast përfaqësues të zgjedhur nga organizatorët kërkuan konsultim të drejtpërdrejtë nga zyrtarët e ministrisë. Pas një konsultimi të shkurtër, zyrtarë nga kjo ministri thanë se ministri Hoxhaj është jashtë vendit në një udhëtim zyrtar dhe se s’mund të japin përgjigje. Organizatorët morën premtimin nga zyrtarë të kësaj ministrie se pasi të kthehet ministri, do të realizojnë një takim për çështjen e kësaj kërkese.
Ndërsa, për një fjalë rasti, me dëshirën e saj u prononcua edhe një qytetare amerikane, Dr. Rachel Louise Matiennez, aktiviste e një misioni humanitar në Kosovë, e cila tha se shpreh përkrahjen e saj për të drejtat e nxënësve që bartin shaminë, ngase qeveria nuk mund të imponojë se çka duhet të veshin qytetarët e saj.
Protestuesit më pas, vazhduan rrugën për te Kuvendi Komunal i Prishtinës, duke shprehur pakënaqësinë e tyre, duke kërkuar edhe një konsultim me zyrtarët komunalë, nga ana e përfaqësuesve të zgjedhur nga organizatorët. Por edhe kjo kërkesë, pas një konsultimi të shkurtër përfundoi pa përgjigje konkrete, ngase kryetari Isa Mustafa ishte jashtë vendit.
Në fjalën e rastit organizatorët thanë se kjo është një shkelje e të drejtave themelore, dhe se shteti me këtë na mohon të shfaqim identitetin tonë.
Në këtë protestë u shpreh kundërshtimi rreth udhëzimit administrativ të nxjerrur nga MASHT që ndalon nxënëset të bartin uniformë fetare – mbulesë.
Thirrjet dhe parullat e ngritura ishin me mesazhe kundër vendimit në fjalë me mbishkrimet: “Ka mbaruar koha e komunizmit”, “Jemi krenarë që jemi shqiptarë e myslimanë”, etj.
Protesta përfundoi e qetë, me premtimin nga ana e organizatorëve se, nëse edhe pas realizimit të takimit me zyrtarë të MASHT-it dhe të Kuvendit Komunal nuk hasin në përgjigje pozitive, protesta e radhës do të jetë e një niveli më të lartë.Te mbyllen xhamitë? S'po me ndëgjojnë mirë veshët....

Posted by artparadox on 17 June 2010 , under |
Kërkesa mediatike e disa publicistëve, kryesisht krishter, për ndalimin e fesë Islame në Shqipëri dhe Kosovë, janë kërkesa jo vetëm ekstremiste, por te sojit me të keq në historinë kombëtare të marrëdhënjeve ndërfetare. Kjo është edhe një dëshmi me tepër se qenja e popullit shqiptar shumicë muslimane ne njërën anë dhe toleranca fetare në anën tjetër nuk janë gjëra te rastësishme.
Një kërkesë e tillë, jo që më frikëson mua, por më shqetëson vetë ekzistenca e mendimeve te tilla antimuslimane dhe antikombëtare njëkohësisht dhe zëri e hapsira e tyre publike që gëzojnë. Ngritja e zërit te këtyre njerëzve kundër Islamit dhe muslimanëve është pasojë e ndjenjës dhe disponimit superior që ndiejn këta ndaj Islamit dhe muslimanëve, për shkak te propagandave dhe shpifje te shumta tashmë të njohura kundër fesë Islame. Mezi që spaskan pritur që te dal dikush e të na fyej ne muslimanëve dhe pastaj te marrin këta stafetën e urrejtjes kundër nesh.
Këta publicistë urrejtjenxitës duhet të mbyllen ne burgje për shkak te nxitjes së konfliktit ndërshoqëror, si përçarës kombëtar e fetar. Thirrjet e tyre te kobshme te urrejtjes janë vetëm fillimi i një konflikti te mundshëm i cili tashmë mund të shndrrohet në krizë me gjendje frustrimi dhe shfaqje te vrazhdë te emocioneve. Njerëz të tillë mund të bëhen "prijës" të ndërsyrjes së masës normale krishtere shqiptare kundër fqinjëve e vllezërve te tyre musliman.
Ata po ashtu duhet te ngujohen, për idetë e tyre raciste ndaj popujve tjerë të botës, qofshin këta arab apo turq, në emër te integrimeve europiane, duke mbjellur terror e frikë dhe ngjallje te ideve raciste. Ne s'duam të futemi në një Europë me frikë e tmerr në palc, e as në një Europë raciste, por në një Europë te qytetëruar, me krenari kombëtare, kulturë e traditë shekullore Islame.
Asnjë shtet në botë nuk guxon t'i ndaloj fenë popullit te vetë shumicë e as pakicë. çdo hap i Shqipërisë apo Kosovës në pengim te ushtrimit te fesë së shqiptarëve, fesë Islame, qe e bartim me shekuj me dëshirën me të madhe, do t'ua humb legjitimitetin popullor dhe kushtetues këtyre dy shteteve. Pa marrë parasysh se çfarë janë arsyet e kesaj pengese, qoftë pengim për t'i kënaqur ekstremistët dhe armiqët e Islamit e te muslimanëve (si rezultat edhe te shumices shqiptare), qoftë ndonjë arsye tjetër politike a ideologjike
Aq sa shteti vendos për fatin e popullit, aq edhe populli vendos për fatin e shtetit. Heret apo vonë.
Nëse Kosova po u deshka të mbyll xhamitë, njejt sikurse i mbylli pushtuesi shkja, atëhere çfarë duhet te mbaj te hapur? T'i mbaj kishat me këmbanat e tyre që ishin simbol i masakrave kundër shqiptarëve, simbol i zhdukjes fizike te kombit shqiptar? T'i mbaj kryqat te cilat vizatoheshin në trupat e fëmijeve te vrarë, grave te dhunuara e burrave te masakruar?
Xhamitë në trojet shqiptare, e veçmas në Kosovë kanë qenë dhe janë vatra te kulturës shqiptare. Xhamitë ishin te hapura për arsimin shqip, për politiken shqiptare, për luftën çlirimitare, për humanizmin vëllëzëror. Dhe ai që merr guximin t'a përmbysë dhe mbyll deren që e kishte gjithmonë te hapur, sahere që i duhej, ai është lloji më i keq njeriu, ku vendi i tij do te jetë ferri i përjetshëm.
"E kush mundet të jetë më mizor se ai që në xhamitë e All-llahut pengon të përmendet emri i Tij (të bëhet ibadet) dhe përpiqet për shkatërrimin e tyre. Atyre ndryshe nuk u takoi të hyjnë vetë në to, vetëm duke qenë rrespektues (të tyre e jo rrënues). Ata në këtë jetë kanë nënçmim e në botën tjetër dënim të madh."
Ne shqiptarët musliman, ne tokat tona shqiptare jemi autokton, nuk jemi emigrant e ardhacat që t'i përgjerohemi asnjë shteti dhe askujt të na lejoj xhamitë apo ezanin. Por ne jemi ata që vendosim dhe duhet të vendosim për vendin tonë, për Shqipërinë tonë, për Kosovën tonë, për xhamitë tonë, për ezanin tonë dhe se sa te lartë do ta ketë zërin. Ata që s'duan të dëgjojnë zërin e bukur te thirrjes për lutje para Zotit, le te ngujohen nëpër manastiret e tyre e të bëhen kallugjerë, t'i ndëgjojnë këmbanat shurdhuese që tingëllojnë greqisht, serbisht apo italisht.

Video pamje nga sulmi i anijes humanitare ne ujrat nderkombetare

Posted by artparadox on 13 June 2010 , under , |
Në natën e së dieles, 30 Maj, duket një ngjarje e tmerrshme dhe me hubmje të jetërave njerëzore.
Forcat teroriste shteterore izraelite detare sulmuan konvojin humanitar ne ujrat nderkomebetare qe ishin drejtuar me ndihma drejt Gazes me anijen MAVI Marmara. Komando izraelite hapën zjarr ndaj civileve udhëtarëve, duke vrarë të paktën 9 udhëtarëve dhe të plagosur Në natën e së dieles, 30 Maj, duket një ngjarje e tmerrshme dhe me humbje të jetërave njerëzore.
 

Erdogan personalisht në Gaza për të thyer bllokadën

Posted by artparadox on 06 June 2010 , under |Kryeministri turk po vlerëson mundësinë për të shkuar personalisht në Gaza, në mënyrë që të thyejë bllokadën e vendosur nga Izraeli.
 
Kryeministri turk po, Rexhep Tajjip Erdogan, vlerëson mundësinë për të shkuar personalisht në Gaza, në mënyrë që të thyejë bllokadën e vendosur nga Izraeli.
Lajmi bëhet i ditur nga e përditshmja libaneze "Mustaqbal", e cila citon "burime shumë mirë të informuara turke".
Gazeta në pronësi të kryeministrit libanez Saad Hariri, thekson se "Erdogan po mendon të shkojë në Gaza dhe se ka folur për këtë hipotezë me anëtarët e tij të afërt të qeverisë".
Sipas të njëjtave burime, kryeministri turk "i paska njoftuar Shtetet e Bashkuara se i ka kërkuar marinës ushtarake turke të shoqërojë një flotë të re humanitare drejt Gazës që aktualisht ndodhet në fazë përgatitje".
"Administrata e SHBA-së është përpjekur ta ndalojë këtë projekt të Erdoganit", konfirmon gazeta "Mustaqbal"./start/
 
 
 
 
 
 

Suedia bojkot mallrave izraelite

Posted by artparadox on , under |
Punëtorët e porteve detare suedeze kana paralajmëruar sot bojkotin e anijeve dhe të mallrave izraelite në kohëzgjatje prej 10 ditësh, duke protestuar në këtë mënyrë për sulmet në anijen turke që dërgonte ndihma humanitare në Gaza.

Sindikata suedeze e punëtorëve të limaneve ka njoftuar se rreth 1500 anëtarë të saj do të refuzojnë të punojnë në ngarkim-shkarkimin e anijeve dhe mallrave izraelite prej 15-24 qershor.
Si arsyetim për bojkot ata kanë cekur “sulmin e paparë kriminal në flotën paqësore”. Kjo sindikatë mbështet anijet që tentojnë të thyejnë bllokadën e Gazës.15000 njerëz në protesta për Gazën në Vienë

Posted by artparadox on 05 June 2010 , under |
Sipas të dhënbave të organizatorëve, në të cilën bëjnë pjesë 127 shoqata dhe asociacione, në qendër të Vienës u grumbulluan rreth 15 000 njerëz përpara Operës.

Demonstratat shërbyen si porosi kancelarit Werneru Faymannu që të anulojë vizitën e tijë në Izrael.

Poashtu u kërkua që të shfrytëzohen mundësitë paraprake për sanksionimin e Izraelit

"Lejoni Gazën të jetojë, çlironi Gazën" kanë brohoritur demonstrantët "Intifada, Intifada", ishte sllogani të cilin e brohoritnin disa Austrianë nëpërmjet megafonit, në valën e dytë të demonstrantëve.

Në demonstrata dominonin flamuj palestinez dhe turk, e poashtu janë vërejtur edhe ato austrianë, iranian dhe ca irakoanë të vonuar

Në të njëjtën kohë është zhvilluar edhe demonstrata paralele  për "solidariteti për Izraelin" me rreth 200 pjesmarës. Organizatorët e saj në stilin e tyre tërë kriticizmit ndaj Izraelit, e kanë kundërshtuar me arsyetimin për antisemitizëm, kështuqë organizatorja Simone Dinah Hartmann, demonstratat për Gazën i përshkruajti si, "ngritja më e madhe e antisemitizmit në Austri që nga viti 1945"

Hutbeja lamtumirëse e pejgamberit Muhammed-it alejhi selam

Posted by artparadox on 02 June 2010 , under |
O ju njerëz ! Dëgjoni çka do t'ju them, sepse nuk e di se a do t'ju takoj juve në këtë vënd pas këtij viti.

O ju njerëz ! Frikësohuni Allahut dhe respektonie atë. Bëhuni të njerëzishëm e të drejtë ndaj vetës e ndaj të tjerëve. Kjo është dita e flijimeve në emër të Allahut. Me të vërtetë gjaku juaj, pasuria juaj janë të shënjta për ju, derisa të takoheni me Krijuesin tuaj, ashtu siç është e shënjtë kjo ditë në këtë muaj dhe në këtë vënd.

- Ruani, respektoni dhe nderoni vlerën e përsonalitetit njerëzor.

- Njeriu është vepër madhështore e Allahut dhe vaj për atë kush e përçmon nderin dhe dinjitetin e veprës së Allahut.

- Ju o njerëz, pashmangshëm dhe pakthyeshëm do t'i ktheheni Allahut të Amshueshëm dhe Ai do tju thërrasë në përgjegjësi për veprat dhe punën tuaj.

- O besimdrejtë ! Ta dini, ta mbani në mënd, dhe të jeni të bindur, se ka përfunduar koha e mosdijës dhe e traditave të këqia, të cilat aq fatkeqësi i kanë sjellë gjinis njerëzore. Unë ju kam treguar rrugën e shpëtimit të cilës duhet ecur.

- Gjërat të cilat u janë dhënë në amanet, ruani si të juajat dhe kthejini besnikërisht dhe me kohë atij të cilit i përkasin.

- Gjakmarrja është e ndaluar, të gjitha akuzat e këtilla të cilat rrjedhin nga koha e para Islamit, anulohën. Akuza e parë e tillë e cila anulohet, është gjakmarrja e ungjit tim Amir B. Rebi'b Harith B. Abdulmut-talib, të cilin të pafajshëm e mbytën njerëzit nga fisi Hudhejl. Kjo gjakmarrje le të harrohet dhe të gjitha të tjerat në të ardhmën le të falën.

- Fajdeja dhe kamata janë të ndaluara. Huadhënësi nga huamarrësi duhet të marrë vetëm atë që vërtetë ia ka huazuar. Huatë e para të cilat i nënshtrohën këtij vëndimi janë huat e ungjit tim Abbasit, i cili ka pasur mjaft borxhlinj.

- O ju besimdrejtë ! Faljani kamatën borrxhlinjve. Dëgjoni këshillën time dhe pasuria juaj do të shtohet, sepse juve ju mbetet kryegjëja për tregëti dhe punë të ndershme.

- Nëse këtë nuk e bëni dinie se rëndë e keni zemëruar Allahun dhe të Dërguarin e Tij.

- Nëse borrxhliu juaj është në vështirësi, shtyjani afatin e pagimit, ndërsa nëse jeni në gjendje që borrxhin t'ja falni, kjo është edhe më e mirë për ju.

- O ju besimdrejtë! O ju njerëz ! Frikkësohuni asaj dite e cila me siguri do të vijë, kur të gjithë do të vini para Allahut, i cili është i vetmi gjykatës Suprem, dhe ku ju pret drejtësia absolute.

- Kur të obligoheni që një borrxh ta paguani me kohë dhe kur të bëni marrëveshje, të gjitha bëni me shkrim, saktë dhe besnikërisht theksoni afatin e pagimit…

- O të vdekshëm ! Duani dhe dëgjoni Zotin. Krijuesin e tërë materjes dhe jomaterjes, i cili krijoi meshkuj dhe femra, prej të cilëve zhvillohet gjinia njerëzore.

- Frikësoniu Allahut, në ndihmën, prehjen dhe mëshirën e të cilit jemi të gjithë të udhëzuar. Ne jemi të vdekshëm të cilët për çdo rast jemi gjithnjë e më afër vdekjes dhe takimit me Të me Allahun e Amshueshëm me Gjykatësin e Drejtë.

- Respektoni farefisin. Besnikërisht përmbushni detyrat dhe obligimet të cilat ekzistojne ndërmjet burrit dhe gruas, ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. Fëmia e fiton Xhennetin nën këmbët e nënës së tij.

- Ruaniu prostitucionit, tradhëtisë bashkëshortore dhe xhelozisë. Prostitucioni dhe tradhëtia bashkëshortore janë mëkat i rëndë, ndërkaq xhelozia të çon nga përçarja në martesë.

- Martoni ato të cilat i doni, e kur vullneti i Zotit ju bashkon, atëherë respektohuni, duajuni, në dashuri dhe harmoni.

- O bashkëshortë ! Silluni ndaj grave tuaja me shumë mirësi dhe dashuri…

- O besimdrejtë ! Largohuni nga ngatërresat dhe përgoimi.

- Ata të cilët u bëjnë shpifje grave të ndershme, le të jenë të mallkuar në të dy botrat. Ata të cilët i akuzojnë gratë e ndershme për tradhëti në martesë, ose për amorale, e nuk munden për këtë të sjellin katër dëshmitarë të besueshëm, dënoni me tetëdhjetë dhe asnjëherë në të ardhmën në asgjë mos iu besoni, sepse ata janë njerëz të poshtër dhe të këqinj.

- Nëse ndieni se ndaj grave tuaja është zvogëluar dashuria, mos nxitoni, mëndoni mirë, mbase Allahu ndërmjet këtij sprovimi ju udhëzon në rrugët e fatit të ri të madh, me të cilin dëshiron t'ju përgëzojë.

- Mos kërkoni shkurorizim pa shkaqe të arsyeshme, sepse prej të gjitha gjërave që Allahu i ka lëjuar, më së tepërmi e urren shkurorëzimin.

- Gratë tuaja janë dorëzuar në besë të Zotit. Respektonie, o besimdrejtë, atë amanet të Zotit.

- O ju njerëz ! Sot djalli i mallkuar është i dëshpëruar, sepse ka pasur humbje dhe nuk mundet më të ndikoj në ju. Ju megjithatë bëhuni të kujdesshëm që ai i mallkuar të mos ju lajthitë as në gjërat më të vogla.

- O besimdrejtë ! Kur e caktoni dhe e mbani ndërmjet vete trashigiminë, bëhuni të drejtë dhe përmbahuni Librit të Allahut. Ruani pasurinë e të miturve, të paaftëve dhe të marrëve.

- Zoti çdo njeriu i ka dhënë të drejtën e vet, prandaj nuk ka nevojë t'u lihet trashëgimtarëve testament ; ndërsa testament nuk mund tu lihet më tepër se një e treta e pasurisë.

- Fëmija i takon atij në shtratin e të cilit është lindur. Kush pohon se i takon tjeterkujt përveç prindit, atë do ta arrijë mallkimi i Zotit.

- Nuk i lëjohet gruas që të japë diçka nga pasuria e burrit të saj pa lëjën e tij.

- Borrxhin duhet paguar, ndërsa sendin e huazuar duhet kthyer. Dhurata duhet kthyer me dhuratë. Kush hyn dorëzanë për dikë ai obligohet dhe me përgjegjësi për dorëzanin…

- O ju njerëz ! Dëgjoni çka po ju them dhe mbani mënd mirë. Unë po ua lë Librin e Allahut - Kur'anin, i cili nëse i përmbaheni, gjithnjë do t'ju ruajë që të mos e humbni rrugën e drejtë, rrugën e drejtësisë dhe të së vërtetës. Kur'ani është Libër i qartë dhe i shenjtë, vepër e vërtetë e Allahut, Fjalë e Tij, në vërtetësinë e të cilit nuk ka dyshim.

- Pas vetës e keni tërë jetën time, fjalët dhe veprat e mia. Gjithçka që kam folur, punuar jam përpjekur që ato të jenë në përputhshmëri të plotë me urdhërat e Allahut. Ju me të vërtetë nuk do të lajthitni përderisa t'i përmbaheni Kur'anit dhe sunnetit tim.

- O besimdrejtë ! Flitni gjithë të vërtetën e pastër. Urrejtja asnjëherë të mos ju largojë nga rruga e të drejtave dhe drejtësisë. Drejtësia është motra e devotshmërisë. Frikësojuni Allahut ! Ai e sheh punën tuaj.

- O ju njerëz ! E dëgjuat porosinë time, futeni në zemrat tuaja e në jetën tuaj. Të gjithë ata të cilët i kanë dëgjuar fjalët e mia, le t'ua përcjellin atyre që nuk i kanë dëgjuar ! Sepse prej atyre mund të ketë më të kuptueshëm se vetë dëgjuesit.

(Pas një pushimi të shkurtër Pejgamberi a.s. me zë të butë ka thënë)

"O Zoti im ! A e kam përmbushur detyrën time dhe misionin e besuar?"

- "O i dërguari i Allahut ! Ti besnikërisht e ke përmbushur misionin tënd dhe neve na ke komunikuar çka të ka urdhëruar Allahu" u përgjigjën më se 100.000 haxhinjtë të pranishëm në këtë tubim.

(Atëherë Muhammedi a.s. me zë solemn foli)

O Zoti im, dëshmo (në këtë)!

(Atë ditë Allahu xh.sh. shpalli ajetin e Kur'anit):
"Sot juve ua kam përkryer fenë tuaj, dhe begatinë time ndaj jush e kam plotësuan, dhe jam i kënaqur që Islami të jetë fe e juaj" (El-Maidetu, 3)

Latest News