Piktura nga periudha Islame

26 November 2010 , Posted by artparadox at 9:54 AM

Ja disa nga pikturat orientale të punuara me mjeshtëri. Pushoni edhe ju sytë tuaj!

Latest News