Ndalimi i vellës ne Francë do te zbatohet ne prill dhe ndalja e namazit jashtë po debatohet

18 March 2011 , Posted by artparadox at 6:50 AM


Paris – ne fillim te prillit, mbulimi i fytyrës do te jete ilegal ne publik apo ne rrugët e Francës, një hap qe kritiket e quajnë një përpjekje për ti tërhequr votuesit e te djathtës se largët.
Gratë do te dënohen me gjobë prej 210 dollarësh për bartjen e nikabit – vellës se plote muslimane, ne çfarëdo vendi publik, siç është trotuari, mjete transportuese publike, spitale, teatër apo muze sipas ligjit tha gazeta britaneze The Guardian. Ligji do te zbatohet me 11 prill.

Mbulesa e fytyrës mund te mbahet ne shtëpia, vendet e adhurimit apo ne automjete private.


Kritiket thonë se Nicolas Sarkozy e vendosi ligjin qe ta fitoj favorin e votuesve te se djathtës se largët ne votimet e vitit te ardhshëm. Ai ka urdhëruar për një debate te gjere kombëtare për rolin e islamit ne Francën sekulariste dhe se ai nuk dëshiron ushqim hallall ne kuzhinat e shkollave, mos te falet namazi jashtë dhe mos te këtë minare.

Guardian tha se qeveria franceze vetëm se ka kërkuar qe te bëhen përjashtime për helmetat e motoçikletave dhe pajisjeve sportive, gjithashtu përjashtim për njerëzit ne parada, festime apo vende te adhurimit. (Këtu shihet dyfytyrësia e Francës se qëllimi me këtë ligj është islami dhe muslimanet ndërsa përjashtohen qafirat. B.I.) /upi.com/

Latest News