Nëna ime e verbër

14 May 2010 , Posted by artparadox at 8:40 AM

Një tregim shum prekës, mbi vlerën e nënës dhe dashurinë të cilën e posedon një nënë, për birin e sajë.

Latest News