Pse cionistët dëshirojnë ta rrënojnë Al-Aksanë? Të zbuluara planet e errëta të cionistëve

22 June 2010 , Posted by artparadox at 3:53 PM

 Nevojitet pak kohë dhe durim, që të lexohet teksti i mëposhtëm dhe të mësoni ngjarjet nga e kaluara dhe e sotmja, atëherë inshaAllah, do të kuptoni se çka ndodh në Palestinë dhe pse cionistët dëshirojnë, që ta rrënojnë Al-Aksanë.
Kjo është serioze. A e dini se çka bëjnë cionistët, aq më tepër, a e dini se pse e bëjnë këtë?
Së pari shiqoni pamjet e gërmimeve ndër xhaminë Al-Aksa në Jerusalem! Si pasojë e kësaj, egziston rreziku i rrënimit të xhamisë. Pastaj shiqoni të plasurat nëpër shtyllat, muret dhe dyshemetë e kësaj xhamie shum të rëndësishme të islamit. E mëpastaj lexoni gjurmimin e mëposhtëm!

Izraelitët gërmojnë nën xhaminë Al-Aksa. Cionistët haptas pranuan se e kanë për qëllim që ta rrënojnë xhaminë dhe në vendin e sajë të "ripërtrijnë tempullin e Sollomonit (Sulejmanit). Në bazë të dhënave historike dhe arkeologjike, ata besojnë se themelet e tempullit të Sollomonit shtrihen nën xhaminë Al-Aksa. Nuk kemi dijeni se në çfarë thellësie sot bëhen gërmimet, por ato po bëhen për çdo ditë. Kjo është situatë alarmante, për të cilën duhet folur zëshëm

El-Aksa, kibla e parë e  muslimanëve, është në RREZIK.
tunel-ispod-mesdzidul-akse-1
ispod-mesdzidul-akse-2

Tuneli i gërmuar nën mesxhidin El-Aksa.
ispod-mesdzidul-akse-4
ispod-mesdzidul-akse-3

Ju lutem përcjellni secilit vëlla dhe motre këtë porosi. Gjithë muslimanëtduhet ta dinë këtë të vërtetë shokuese.
Ja edhe disa pamje nga gërmimet nën Mesxhidul-Aksa.
ispod-mesdzidul-akse-5
ispod-mesdzidul-akse-6

Më poshtë janë pamjet nga tempulli. Ky i parë është konstruksion i bërë nga cionistët përpara xhamisë El-Aksa.
cionisticki-hram

  Maketë artificiale e tempullit të Sollomonit
umjetnicka-predstava-cionistickog-hrama-11
umjetnicka-predstava-cionistickog-hrama-12

 Më poshtë janë pamjet e plasarinave nëpër muret e xhamisë El-Aksa si pasojë e gërmimeve.
pukotine-na-mesdzidul-aksa-14
pukotine-na-mesdzidul-aksa-15
pukotine-na-mesdzidul-aksa-13

 Xhamia me kuben e artë nuk është xhamia El-Aksa. Kjo është Kubetus-Sahra (Kubja e gurrit) Ndërsa El-Aksa është mbas xhamisë Kubetus-Sahra.

Çdoherë kur përmendet xhamia El-Aksa, mediat të cilat janë nën ndikimin cionist, paraqesin pamjen e Kubetus-Sahra. Pse? Që njerëzit të mos dinë,  se cila është në realitet El-Aksa.
Ky është një mashtrim cionist, i cili ka për qëllim që të fus huti te njerëzit, kur të rrënohet El-Aksa, ashtu që shumica e njerëzve të mos kuptojnë, se çka ka ndodhur. Muslimanë, le të jetë obligim për ju që të dini, se cila është xhamia e vërtetë El-Aksa.
kubetus-sahra-17
kubetus-sahra-16

 Ja më poshtë edhe fotografia e xhamisë së vërtetë El-Aksa
el-aksa-1
 El-Aksa nga këndi tjetër:

 Vështroni pozitën e El-Aksa-së (majtas) në raport me Kubetus Sahra (e cila ndodhet djathtas)

  Të çarat në oborr dhe në brendi të xhamisë El-Aksa.
dvoriste-mesdzidul-aksa-18
dvoriste-mesdzidul-aksa-19
Të çarat nëpër shëpitë fqinje.
ostecenje-u-kuci-blizu-mesdzidul-aksa-20
 A e dini pse ndodh kjo?
A mund që t'i lejoni vetes që të mos e dini? Ju siguroj se s'ka të bëjë asgjë me tokën. Ajo çka ndodh është shum më e tmerrshme, se sa që mund ta paramendoni!
Sa herë që jam munduar që muslimanëve t'ua tërhek vëmendjen në këtë, më kanë quajtur si i çmendur dhe se nuk di çka flas... por mendoj se duhet ta dini që edhe un jam musliman. Kam studjuar religjionet komparative dhe në masë të madhe kam qenë i kyçur në hulumtimet kritike të aspekteve të ndryshme të "religjioneve të reja" në periudhë prej rreth 10 vjetëve. Shum prej zbulimeve të mija dhe të kolegëve të mi, në masë më të vogël janë shokuese. Në fillim rëndë i pranuam, e mëpastaj, për çdo ditë Allah-u subhanehu we te'ala,, na shpërblente me urtësinë tonë sa më të madhe, për të na ndihmuar që ta kuptojmë qëllimin e asaj të cilën e zbulonim. Kemi hulumtuar fotografitë e ndaluara, artikujt, intervistat dhe shum materiale tjera hulumtuese.
Ate që do ta ndaj me ju, shumicës munden t'i duken si gjëegjëza, por e tëra që kërkoj nga ju është që të hapni mendjet dhe zemrat tuaja për këtë informatë dhe para se të thoni se jam i çmendur, ju ftoj që edhe personalisht të hulumtoni këtë që e tregoj.
E dimë se El-Aksa është nën okupim prej shum vitesh. Populli palestinez nuk din për paqe, që kur është formuar shteti cionist i Izraelit në vitin 1947. Ne kemi besuar se kjo ka qenë, nga shkaku se ata janë muslimanë dhe se Izraeli dëshiron tokën e tyre, rreptësishtë tokën mbi të cilën El-aksa është ndërtuar.

SAKTË. POR A E DIMË SE PSE?
 Për ta mësuar këtë, patjetër të kthehemi prapa thellë në histori dhe të kompletojmë pjesët çoroditëse të mozaikut

Të futen muaj të tërë të hulumtimit është detyrë e rëndë, por shpresoj se do të ndajë fakte të rëndësishme në disa inserte të shkurtëra. Dhe shpresoj se do të sigurojë të dhëna për mendimin, i cili qëndron pas asaj  - "Pse?"
Kemi zbuluar shum informata të cilat do të vërtetojnë pohimet në vazhdim. Jemi kthyer në të kaluarën dhe zbulimet tona janë dukshëm bardhë e zi.

Si pika të referimit në rradhë të parë kemi përdorë Kur'anin, Biblën, Hadisin1 dhe ndodhitë në botë sot. Andaj ju lutem lexoni për pikat vijuese dhe zbuloni më poshtë, se përse kreatura cioniste Izraeli dëshiron që ta asgjësojë El-Aksanë:

1) Mbizotërimi i besimit në kohë dhe argumentet nga Kur'ani.
2) Çfarë lidhje ka kjo me El-Aksanë?
3) Për çka tërhoqi vërejtje islami dhe ciulat janë dallimet ndërmjet  Isait, alejhi selam, dhe Dexhallit?
4) Ku është i detektuar tempulli i vërtetë?
5) Shenjat e ardhjes së Dexhallit në kohën tonë.

Pse izraelitët dëshirojnë ta rrënojnë El-Aksa-në


Këto disa pika do ta përmbledhin mendimin kryesor i cili do t'ju ndihmojë që të kuptoni se çka në realitet është duke ndodhur. Për ta bërë këtë, duhet të kthehemi te sistemet e vjetra të besimit, në atë regjion. Gjithçka fillon prej aty, e prandaj ajo është imperativ, për ta kuptuar pamjen e tërësishme të situatës.

Besimi mbizotërues në kohë dhe argumentet nga Kur'ani

Kishte hebrenjë të cilët besonin në një Zot, duke e adhuruar si duhet. Pastaj aty janë Ashkenazët2. Para judeizmit (para Musait), hebrenjtë besonin në cionizëm, gjegjësishtë, ata besonin sikur Ashkenazët misticizmi i të cilëve ka theksuar gojdhënat për magjinë dhe formulat (dreqëritë, sihrin). Ato besonin  në zotëra dhe zotëresha si dhe në dreqin. Këtë praktikë e patën përvetësuar nga Egjiptasit, para kohës së Musait. Hulumtimet e mëtutjeshme tregojnë se ata në realitet i kanë adhuruar xhinët.

Xhinët mund të marin tre forma, siç na informojnë tekstet islame: formën e qenit dhe gjarpërit, zogjve ose diçkasë që fluturon dhe ate që ndryshon pamjen (mund të mer formë njeriu etj.) Vështroni fotografitë e zotërave antikë dhe do të vëreni se çka mendoj..."zotërat" egjiptian kanë qenë në këto forma...koka e qenit, zogut, etj...e njëjta është me zotërat Anunaki  në Persi dhe zotërat e adhuruar nga ana e Majave, Actekëve, Inkave dhe "civilizimeve" tjera të lashta. Në pikturat e lashta, zotërat antikë janë të pikturuar me ngjyrë të kaltërt. Shiqoni edhe disa fotografi të "zotërave" antikë.

Anubis-anticki-egipatski-bog
 Në foton sipër: "zoti" antik egjiptian Anubis-i
anticki-egipatski-bogovi
 Në foton sipër: Edhe dy "zotëra" egjiptian me kokat në formë të shpendit dhe qenit.
majanski-bog-cek-bog-kise-i-svjetlosti
Në foton përmbi: "zoti Majan i shiut dhe dritës.

Kur'ani na tregon se xhinët janë të krijuar nga zjarri i patymë - që don të thotë nga thelbi i zjarrit. Prandaj provoni kallni zjarrin dhe do të shihni se zemra e zjarrit është E KALTËRT. Xhinët poashtu jetojnë me mijëra vite dhe udhëtojnë shum shpejtë (e cila sqaron se pse civilizimet e lashta kanë "zotëra" të cilët duken të ngjajshëm dhe më së paku njëri prej tyre është i kaltërt.). Kur'ani na tërhek vërejtjen që asnjëherë të mos i marim hebrenjtë për miqë tanë. Allah-u na tërhek vëmendjen, se ata do të tentojnë që ta asgjësojnë islamin. Dhe kjo është ajo që e shohim, se është duke ndodhur.
Muslimanët dhe të krishterët presin ardhjen e Isait (Mesihut), alejhi selam. Poashtu e dimë se Dexhallli (Mesihu i rrejshëm, Antikrishti) do të paraqitet para ardhjes së Isait, alejhi selam. Poashtu edhe hebrenjtë besojnë në "Ardhjen e dytë". Ata edhe pregaditen për këtë. Mirëpo, është interesante se besimi hebraik nuk e pranon Isain (Jezusin) alejhi selam. Ata bile ASPAK nuk e pranojnë si i dërguar i Zotit! E kompletuat mozaikun! Nëse ata nuk besojnë në Isain dhe kthimin e tijë, ndërsa presin "Ardhjen e dytë", cilin atëherë ata e presin?

I dërguari Sulejmani (Sollomoni), alejhi selam, të fshehtat të cilat i varrosi.


Të kthehemi në histori...Sulejmani, alejhi selam (ose mbreti Sollomon) ka ndërtuar tempullin, të ashtuquajturin TEMPULLI I SOLLOMONIT. Sundimi i Sulejmanit ishte më ndryshe nga sundimi i të dërguarve të tjerë të Allahut. Allah, subhanehu we te'ala,i lëejoi që të sundojë edhe me gjininë njerëzore edhe me gjininë e xhinëve. Sulejmani pati për detyrë që të përhapë fjalën e Allahut, gjegjësishtë besimin dhe adhurimin e vetëm një Zoti. Sulejmani hetoi se një grup i njerëzve në tokë edhe më tej praktikonin magjinë dhe okultizmin. I urdhëroi rojtarët e tijë që të lëvizin nëpër tokë dhe të konfiskojnë të gjitha librat, shkrimet, pllakat ose faqet mbi të cilat ishin të shënuara çfarëdo lloj instruksionesh për magjitë, okultin ose fallin, të cilat i mësonin njerëzit për t'i thirur shpirtërat (xhinët).

Në Islam e dimë se thirja (kontaktimi) i xhinëve është i ndaluar (haram). Kur'anni na tregon se njerëzit dhe xhinët duhet të koegzistojnë në dimensionet paralele, por nuk kanë të drejtë që të komunikojnë njëri me tjetrin. Xhinët janë të padukshëm, ata munden të na shohin neve, por ne nuk mund t'i shohim ato. Nuk egziston diçka e tillë si "xhin i mirë" ose "xhini ndihmëtar", sepse cilido xhin i cili komunikon me njerëzit drejtëpërdrejtë kundërshton urdhërin e Allahut për ndalesën e kontaktit ndërmjet xhinëve dhe njerëzve.
Kushtu sipas urdhërit të SUlejmanit ia kan sjellë të gjitha librat, të cilat i ka varrosur atje ku sipas mendimit të tijë do të ishin më të sigurta, atje ku askush nuk do të mundte t'i vidhte. Ku i varrosi? Në themelet e tempullit të tijë, nën fronin e tijë. I urdhëroi rrojtarët e njohur me emrin Vitezët e tempullit të Sollomonit, që ta ruajnë tempulllin ditë e natë. Viteyët mbas vdekjes së SUlejmanit e zbuluan se çka kanë ruajtur. Shpejtë e kuptuan rëndësinë e kësaj informate, praktike dhe magjie të cilat i kishin pasur afër duarve. I plaçkitën dhe filluan përsëri të praktikojnë dreqëritë. Tërësishtë u larguan nga feja dhe Zoti dhe u thelluan nën ndikimin dhe fuqinë e Iblisit (Sotonës). Për shkak ët natyrës së ritualeve të tyre, u bënë njerëzit më të fuqishëm dhe më të pasur mbi tokë. (Intervistat e tanishme me anëtarët e kultit cionist vërtetojnë se Sotona bind, nëpërmjet klerikëve dhe klerikeve të tyre të lartë, se ai në realitet është "vet zoti" - vetëm se është gabimishtë i kuptuar, vër. e autorit).

Pastaj gjatë viteve shkrimet janë përvjedhur në Evropë, ndërsa vitezët Rrojet e Tempullit marin emrin "Masonët e lirë"! Me këtë forcë të re, me shpejtësi e përhapin këtë lloj diturie nëpër tërë botën nëpërmjet shoqërive të fshehta (masonëve) - e krejtë këtë me qëllimin e njëjtë : T'i shërbejnë "zotit" të tyre Sotonës dhe të pregaditen për ardhjen e Dexhallit me një sy, i cili është përfaqësues i Satanës në tokë. Shenja e tyre është piramida në majë të së cilës është një sy "gjithpamës". Ju lutem, vëreni se edhe Egjiptianët kishin "një sy gjithpamës" të cilin e thërisnin Syri i zotit RA dhe Syri i Ozirisit. Mbani mend se magjia e zezë është mësuar nga paganët e Egjiptit të lashtë. Tërhiqni paralelen! Të jeshë me njësyrin gjithpamës është ajo të cilën ata e adhurojnë. Ndërsa islami na tërhek vërejtjen në ate "të jesh me njërin sy"
Nuk më besoni? Shiqoni prapa monedhës prej një dollari amerikan, Njësyri "gjithpamës" është aty. Simbolika e Masonëve të Lirë është gjithkund. Amerika është shteti i parë masonik në botë. Janë shumë hulumtime të cilat e vërtetojnë këtë pohim., intervista shokuese, shkrime fisnore, etj. Dituria e fshehtë e univerzumit, të cilën këta iluminatë të shoqërisë pohojnë se e posedojnë, në realitet është praktikë e ritualeve të errëta okultike. Ajo është "fshehtësia" mbi të cilën gjithmonë po flasin në "mbizotërimin me ardhmërinë e tyre, pasurimin duke kërkuar prej univerzumit që t'ju dhurojë pasuri etj...të jesh spiritual, jo religjioz etj." Kjo është drejtpërdrejtë në kundërshtim me islamin ku ne investojmë besimin tonë në Allah0un dhe furnizimin prej Tijë.

dolar-22
 Nëse masonët që tani e kanë këtë "pasuri të fshehtë", pse atëherë koncentrimi në asgjësimin e xhamisë El-Aksa?
 Thjeshtë thënë, ata pregaditen për ardhjen e "zotit" të tyre, Dexhallit.

Në çka na ka tërhekur vërejtjen islami dhe i dërguari Muhammed-i saliAllahu alejhi ve sel-lem:

 1)  Ne në islame dimë se Dexhalli është Mesihu i rrejshëm - ai do ta imitojë Mesihun e vërtetë Isain alejhi selam). Mesihu i vërtetë Isai, alejhi selam, do të kthehet për të sunduar me botën prej Jerusalemit. Andaj ky është vendi prej ku Dexhalli do t'i mashtrojë njerëzit. Toka e shenjtë Jerusalemi.

2) I dërguari saliAllahu alejhi ve sellem, na ka treguar për ardhjen e Dexhallit, i cili ishte gjallë që nga koha e tijë, ndërsa edhe sot e kësaj dite është i gjallë3, jemi të njoftuar se Dexhalli do të jetojë mbi Tokë në kohë prej 40 viteve (një ditë si një vit, një ditë si një muaj dhe ditët tjera si ditët e zakonta). Llogaritni! Kjo vërteton ee ai është i gjallë me mijëra vite.

3)  Të gjithë të dërguarit i kanë njoftuar popujt e tyre mbi ardhjen e Mesihut të rrejshëm

4) I dërguari jonë i nderuar Muhammed-i saliAllahu alejhi ve sel-lem, na ka treguar për pamjen e Dexhallit, dhe tërhoqi vërejtjen se Allah-u s'është njësyrësh. Dexhalli do të ketë mbishkrimin kafir në ballë. I dërguari Muhammed-i alejhi selam, na tërhoqi vëmendjen që secili musliman i cili ndjenë ose shiqon ardhjen e Dexhallit, duhet të kthehet prej tijë, mos të shiqojë dhe të mos ecë në drejtim të tijë. Mos bëheni kureshtarë, sepse edhe më të fortit në iman prej neve, mund të jetë i sprovuar dhe të gjunjëzohet para Dexhallit, Sepse Dexhalli është Mjeshtër i Mashtrimit.
Ja dallimet ndërmjet Mesihut Isait, alejhisselam dhe Mesihut të rrejshëm Dexhallit.

Isa (Isus Mesih, i biri i Merjemes), alejhi selam Dexhalli Mashtrues
Mesihu i vërtetë Mesihu i rrejshëm - Antikrisht
 i Dërguari i Allah-ut Përfaqësues i Iblisit (Sotonës)
Vjen të vendosë besimin dhe paqen Vjen të mashtrojë dhe të përhapë korrupsion
Asnjëherë nuk do të thot se është Zot Do të thotë se ai është Mesihu e mëpastaj se është "Zot"
Duhet të sundojë prej Jerusalemit Do të sundojë prej Jerusalemit
Do të ketë dy sy Do të ketë NJË SY e tjetrin e ka të mbyllur dhe të kërcyer
Nuk është akoma në Tokë. Ardhja e tijë do të paraqitet nga ana e Imam Mehdiut Që tani është në tokë. Ishte gjallë që nga jeta e të dërguarit, sailAllahu alejhi we sellem. Paraqitjes së tijë fizike para botës do t'i paraprijë, sipas besimit cionist, rrënia (rrënimi) i xhamisë El-Aksa
Egziston Egziston dhe parafytyrohet
Nuk do të bëj çudira kur të kthehet Do të bëjë çudira për t'i mashtruar njerëzit
Do të zbres nga qielli, në kohën e lutjes së mëngjesit, te minareja lindore e xhamisë në Siri. Duartë e tijë do të pushojnë mbi krahët e dy melekëve (engjujve). Pikëzat e djersës aromatike do të bien si xhevahirë nga balli i tijë Do të ketë fjalën kafir të shkruar mbi ballë dhe në çfarëdo drejtimi të lexohet ajo fjalë do të ketë një kuptim - jobesimtar. Të gjithë muslimanët do ta dallojnë atë fjalë, qofshin të shkolluar ose jo
Do të udhëtojë deri në Jerusalem me Imam Mehdiun Do të udhëtojë nëpër tërë botën. Nuk mund të hyjë në Mekë dhe Medinë. Melekët të cilët i mbrojnë qytetet e shenjta do ta pengojnë hyrjen e tijë në to.
Do ta vret Dexhallin dhe do të vendos sundimin e ligjit të Allahut mbi tokë Do të shkrihet si krypa kur të shef Isain, alejhi selam

 Cionistët konsiderojnë se toka ndërmjet Nilit dhe Eufratit është "Toka e Premtuar". Dexhalli ëshstë mbreti i tyre dhe në besimin e tyre okultist, ata e kan për detyrë që përsëri ta ndërtojnë tempullin e tijë origjinal, që ai të pushtojë fronin gjegjësishtë. që të kurorëzohet.


Ku ndodhet ky tempulli cionist?
Sipas gjurmimeve arkeologjike dhe historike, cionistët besojnë se origjinalet e këtijë tempulli shtrihen nën tempullin e Sollomonit (Sulejmanit)

Ja pse hebrenjtë dëshirojnë që ta rrënojnë xhaminë El-Aksa! Sipas besimit të tyre, ata e kanë patjetër që të vendosin Tempullin i cili është nën te! dhe kjo është shum e logjikshme. Dexhalli sipas natyrës së tijë është i keq, kështu që nuk mundet të hyjë në çfarëdo vendi të shenjtë. I vetmi vend ku ai mund të hyjë dhe prej aty të sundojë është tempulli i tijë, i cili i ngjanë karakterit të keq të tijë

Kjo spjegon se pse qeveria amerikane është aq mike e mirë me krijesën cioniste të Izraelit. Ata kanë të njejtin qëllim dhe besim. Ata punojnë për fuqinë shum më të madhe, më të keqe dhe më mashtrimtare se sa që ju mund ta paramendoni. Ja pse politika e jashtme e tyre është proizraelite dhe pse ata lejojnë që Palestina të sulëmohet sërish dhe sërish. Ata e kanë patjetër që ta asgjësaojnë El-Aksanë. Prandaj edhe i tegojnë Arapët dhe muslimanët si teroristë.

Muslimanët! Muslimanët kuptojnë rëndësinë e El-Aksasë, ajo ishte kibla e parë e muslimanëve dhe xhamia e tretë e shenjtë në islam, mbas Mesxhidul-Haramit në Mekke dhe xhamisë në Medine. Prandaj populli musliman Palestinez është problemi më i madh i cionistëve. Dhe nxënësit e Dexhallit kkëtë shum mirë e dinë.
Cionistët besojnë se njëra nga shenjat para ardhjes së Dexhallit, edhe paralëajmërimi i fundit të kohgës (botës) - RRËNIA(RRËNIMI) I XHAMISË EL-AKSA


DHE KJO NDODH DERISA JU KËTË E LEXONI!

Allahu na mvbroftë nga të këqijat e Dexhallit dhe ndjekësit e Satanës (Iblisit) Drita e islamit le të ndriçojë më tepër se kurrë!

Tërhiqni vëmendjen çdokujtë që e njihni: Argumentet në tërë botën prej artistëve udhëheqës iluminatë (satanistë) të cilët haptas tregojnë përkatësinë e tyre ndaj "kulturës" satanike, e deri te të çarat nëpër shtyllat e xhamisë El-Aksa, tregojnë se fundi është afër, e Allahu më së miri e di. Allahu është më i madhi.
Këndimi i sures Kehf mbron nga mashtrimet e Dexhallit. Hadisi nga Ebu Derda, radiAllahu anhu, transmeton se felajmëruesi i dërguari Muhammed-i saliAllahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kush i këndon dhjetë ajetet e para të sures El-Kehf do të jetë i mbrojtur nga sprova e Dexhallit. Në rivajetin tjetër qëndron: "dhjetë ajetet e fundit" (Hadithin e shënon Muslimi dhe ai është sahih, i besueshëm)

Allah-u e di më së miri dhe Allah-u na rruajtë…
Burimi: Prisoner Of Joy
Përpunimi: aktuale.blogspot.com

Fusnotat: 1. Hadis – të thënat e të Dërguarit Muhammedit, saliallahu alejhi ve sel-lem
2. Ashkenazët – Ashkenazët mesjetar deridiku ishin sekularë, misticizmi i tyre ka theksuar fallet magjike (dreqëritë, sihri). Ashkenazët e sotshëm përbëjnë 80 përqind të popullatës hebreje dhe ata janë shumicë te hebrejtë në Amerikë. Në Izrael ata përfaqësojnë udhëheqjen politike dhe ekonomike. Rrënjët e cionizmit lidhen për Ashkenazët.
3. Muslimi shënon nga Amir ibn Sherahili esh Shabiu - Sha'ab ibn Hemedani shënon se ai e ka pyetur Fatimen bin Kajsin - motrën e Dahhak ibn Kajsit - e cila ishte nga muhaxhiret e para dhe i ka thënë: Ma trego hadithin të cilin e ke dëgjuar nga Resulullahu, saliAllahu alejhi ve sele. Nëse dëshiron do ta bëj këtë - tha. Nënkuptohet, më trego. E tregoi tregimin mbi ndarjen me të shoqin e sajë, për qëndrimin te Ibn Um Mektumi
e pastaj tha: Kur më kaloi ideti e dëgjova telallin zëdhënësin e të Dërguarit duke thirur: Grumbullohuni në namazin e përbashkët! Shkova në mesxhid dhe u fala me Resulullahin, saliAllahu alejhi ve selem, në safin e grave menjëherë mbas shpinës së meshkujve. Kur Resulullahu, saliAllahu alejhi ve selem,e  përfundoi namazin, u ul në mimber dhe duke buzëqeshur tha: "Çdokush le të qëndrojë në vendin ku është falur!. A e dini pse u kam grumbulluar? Allahu dhe i Dërguari i tijë më së miri e dinë, thanë. Pasha Allahun nuk ju grumbullova as t'ju përgëzojë e as t'ju frigojë. U grumbullova sepse Temim ed Dari ishte i krishterë që dha bej'at (ndihmë, pagesë) dhe u bë musliman. Më tregoi tërësishtë të njëjtën që u kam treguar për Dexhallin. Më tregoi se është hypur në anije me tridhjetë njerëz nga fisi Lahm dhe Xhuzame. Valët kanë lozur me ta një muaj ditë, pastaj janë zbarkuar në një ujdhesë para perëndimit të diellit, aty i ka pritur bisha. Nga shpeshtia e qimes së sajë nuk dihej se ku është koka eku pjesa e mprapme. I thanë : Mjerrë për ty! Çka je ti?!
-  Un jam Xhessasa.
-  E çka është kjo Xhessasa?
-  Njerëz, shkoni deri te ajo shtëpia! në të është njeriu  i cili dëshiron t'ju tregojë lajme.
Kur na tha njeri u larguam nga ajo duke menduar se është vet shejtani. Shpejetuam në shtëpi, në të cilën takuam njeriun më të madh në botë, të prangosur në zinxhirë, me duar të lidhura në qafë. Mbi themrat dhe gjunjtë ishte hekur. I thamë:

-   Mjerrë për ty! Çka je ti?!
-   Mund të mësoni për mua, por më thoni mua se kush jeni ju?
-   Ne jemi Arabë, kemi hypur mbi anije, na befasoi deti i shqetësuar, valët luajtën me ne një muaj ditë, u zbarkuam rreth bregut, na priti bisha, së cilës nuk i dihej se ku e ka kokën e ku pjesën e mbrapme. I thamë: Mjerrë për ty! Çka je ti?! Xhessasa tha. Pyetëm: E çka është Xhessasa? SHkoni te ai njeri në atë shtëpi, ai  ju pret me padurim. Shpejtuam kah ty, nuk jemi të sigurtë mos ishte ajo shejtani.
-   Më tregoni për vendin e palmave?
-   Për çka interesohesh ty?
-   Ju pyes për palmat, a kanë fryte?
-   Po.
-   Edhe pak dhe nuk do të kenë fryte. Më tregoni për liqenin e Taberiut?
-   Çka të intereson për ate?
-   A ka ujë në të?
-   Ka shum ujë në të.
-   Edhe pak dhe do të shteret. Më tregoni për burimin Zuger.
-   Çka të intereson për ate?
-   A ka ujë në burim? A ujiten bimët me ujin e burimit?
-   Po, ka shum ujë dhe me te ujiten bimët.
-   Më tregoni me të Dërguarin e analfabetëve, çka bën?
-   U paraqit në Mekke, erdhi në Medine.
-   A kanë luftuar Arabët kundër tijë?
-   Po.
-   Dhe çka bëri me ta?
-   I mundi dhe i janë nënshtruar.
-  Dhe ashtu ishte, domethënë.
-   Po.
-   Kjo është sigurishtë mirë për ta. Le ta ndjekin. Do t'ju them për mua: Me të vërtetë un jam Mesihu, edhe pak do të më lejohet të zbres e do të paraqotem. Do të eci për toke. Nuk do të ngelet asnjë fshate të mos arrijë në të për katërdhjetë netë përveç se në Mekke dhe Tajjib. Ato janë për mua të ndaluara. Sa herë të provoj të futem në ndonjërin prej tyre do të më pres meleku me shpatën e mprehtë dhe do të më largojë. Në çdo hyrje do të qëndrojë meleku i cili do t'i ruajë." Fatima thot: "Resulullahu saliallahu alejhi ve sellem, ka thënë duke rënë me majën e shkopit: Kjo është Tajjiba, kjo është Tajjiba, kjo është Tajjiba - gjegjësishtë Medina. A nuk ua kam rrëfyer këtë? Po thanë njerëzit. Me të vërtetë më befasoi rrëfimi i Temimit i cili është identik me atë që ua rrëfeva mbi Dexhallin, Mekkën dhe Medinën. A nuk është ai në detërat e Shamit dhe Jemenit, jo por nga drejtimi i lindjes, nga drejtimi i lindjes (tregonte me dorë nga lindja).

Fatimja tha: Këtë e kam mbajtur mend nga Resulullahu, saliallahu alejhi ve selem.
Ibn Haxheri thot: Dikujt i duket se hadisi i Fastimes bint Kajs është garib i vetmuar, e nuk është ashtu. Pranë Fatimes bint Kajs e transmetojnë edhe Ebu Hurejra, Aisha dhe Xhabir r.a.

Latest News