Maher Zain - Insha Allah | ماهر زين - ان شاء الله

23 June 2010 , Posted by artparadox at 1:58 PM
Një ilahije nga më të rejat, e cila me siguri nuk do t'ju lë të painteresuar. Njëkohësishtë një mundësi e vogël për të promovuar një emër të ri.

Ja edhe teksti përfundi e kush dëshiron të ushtrojë këndimin i qoftë me fat!
Insha Allah Lyrics | Inshallah Lyrics
Everytime you feel like you cannot go on (Çdoherë kur ndjehesh se s'mund të ecish përpara)
You feel so lost That your so alone (Ndjehesh aq i humbur dhe i vetmuar)
All you is see is night And darkness all around (Krejt çka shiqon ësht' nat' dhe terr përreth teje)
You feel so helpless You can’t see which way to go(Ndjehesh i pandihmë, nuk din kah t'ia nisish)
Don’t despair and never loose hope(Mos u dëshpëro dhe mos hup shpresë)
Cause Allah is always by your side  (Sepse Allahu është në anën tënde)

Insha Allah x3(Dhashtë Zoti)
Insha Allah you’ll find your way(Dhashtë Zoti e e gjen rrugën)

Everytime you commit one more mistake (Çdoherë ti bën nga një gabim)
You feel you can’t repent And that its way too late (Ndjen se s'mund t' pendohesh dhe se ësht' shum vonë)
Your’re so confused, wrong decisions you have made (Je i hutuar, vendime t' gabuara ke marë)
Haunt your mind and your heart is full of shame (Ke ngacmuar mendjen dhe zemrën e ke plot turpërim)
Don’t despair and never loose hope (Mos u dëshpëro dhe mos hup shpresë)
Cause Allah is always by your side(Sepse Allahu është në anën tënde)

Insha Allah x3 you’ll find your way (Dhashtë Zoti)
Insha Allah x3  you’ll find your way (Dhashtë Zoti e e gjen rrugën)

Turn to Allah He’s never far away (Kthehu kah Allahu Ai asnjëher s'është larg)
Put your trust in Him Raise your hands and pray (Kthe besimin në Te çoi duart lartë dhe lutu)
OOO Ya Allah (Ja Allah)
Guide my steps don’t let me go astray (Udhëzo këmbët e mia mos lejo të ec gabuar)
You’re the only one that showed me the way, (Ti je i vetmi i cili më tregon rrugën)

Showed me the way x3 (Më tregon rrugën)
Insha Allah x3 we’ll find the way (Dhashtë Zoti e e gjejmë rrugën)

Latest News