Masoni satanist i ka planifikuar të dy luftërat botërore

09 October 2011 , Posted by artparadox at 9:48 AM


Albert Pike është general amerikan i cili qysh në shekullin 19 apo 140 vite më parë e ka shkruar një dokument në të cilin është përshkruar se si do të ndodhin të tre lufterat botërore.
Ai në 15 gusht të vitit 1871 do ti dërgonte letër një mikut të tij në të cilën do ti shkruante planet për tre lufërat botërore, që ishin të nevojshme për tu krijuar një rend i ri botëror.
Në letër janë përshkruar deri në detal ecuria e tre lufërave botërore, që vë në dyshim se dy lufërat e para botërore kanë ndodhur sipas planeve të tij.
Lufta e parë botërore sipas planeve të përshkruara të Pikes, do të duhej të ndodhte që Iluminatët apo masonët ta rrëzojnë qeverisjen e carit të Rusisë dhe nga ai vend të bëjnë “kështjellë” të ateizmit dhe komunizmit. Agjentët ushtarak të Iluminatit do të shkaktonin luftë edhe midis perandorive britanike dhe gjermane. Në fund të luftës komunizmi do të shtrihej në shumë vende me qëllim të dobësimit të religjiont.
Përmes ndihmësit të tij Otofon Bizmark, udhëheqës i shtetit të atëhershëm gjerman, Pike për një kohë të gjatë e ka përgatitur terrenin për fillimin e luftës së parë botërore.
Përpjekjet e tij kulminacionin e kanë arritur në vitin 1914 kur i është bërë atentat princit të Austro-Hungarisë Franc Ferdinand që do të përdorej si shkas për fillimin e luftës së parë botërore.
Lufta e dytë botërore duhet të fillojë duke nxitur përleshje midis fashistëve dhe hebrejve thuhet në dokumentin e gjeneralit.
Kjo luftë duhet të udhëhiqet në mënyrë që nazizmi të shkatërohet, ndërsa hebrenjtë do të bëhen aq të fortë dhe do të mund të formojnë shtetin e Izraelit në Palestinë.
Pas luftës së dytë botërore komunizmi duhet të jetë mjaft i fortë për ta kundërshtuar krishterizmin. Në një konferencë në Postdam në vitin 1945 Truman dhe Curcill një pjesë të madhe të Europës perëndimore ia japin BRSS-se komuniste.
Lufta e tretë botërore do të duhet të bëhet në mes hebrenjvë dhe botës islame. Në këtë luftë do të duhet që hebrejtë dhe muslimanët të shkatërohen me njëri tjetrin.
Në ndërkohë një numër i madh i kombeve të botës do të jenë të rraskapitur ekonomikisht dhe shpirtërisht. Në atë moment do të lëshohen nihilistët dhe atesistët, dhe do të bëhet një kataklizmë sociale.
Pasi të jetë shkatëruar kultura krishtere në botë do të futet rrënjësisht të mësuarit e satanës.
Kush është Albert Pike?
Pike ka lindur në vitin 1809 në Boston, u diplomua në Univerzitetin e Harwardit, ndërsa më vonë si general mer pjesë në luftën civile Amerikane. Rrjedhshëm ka folur 16 gjuhë dhe ka pasur një nga pozicionet më me ndikim në lëvizjen masonike në SHBA.
Ka qenë Satanist dhe rregullisht ka bërë rituale okultike, në të cilën ai e ka thirur edhe satanën.
Kush janë Iluminati?
Iluminati është emri i një organizate të fshehtë e cila ekziston që nga shekullli 18 me qëllim të kontrollimit të ngjarjeve nëpër botë. Iluministët intereset e tyre i arrijnë përmes agjentëve të tyre, të cilët drejtojnë me vendimet e koorporatave të mëdha dhe qeverive. Qëllimi i Iluministëve është krijimi i rendit të ri botëror.
Organizatën e ka formuar Adam Vajshaput në 1 maj të vitit 1176. termi Iluminati do të thotë të ndricuarit. Pas reformave që ndodhin në shekullin 19, Iluminati janë bërë organizatë e fshehtë në vet organizatën masonike./Shqipmedia/

Latest News