eSpeak text to speech

09 October 2011 , Posted by artparadox at 2:20 PM

Aplikacion freeware, tekst në të folur, i cili ka përmbajtje edhe për gjuhën shqipe. Vjen nga open source software. Gjatë instalimit, vetëm duhet të shënoni gjuhët, të cilat duhet përdorë ky aplikacion, p. sh. për gjuhën shqipe shënoni vetëm shkronjat sq. Gjatë përdorimit të aplikacionit, keni mundësinë që të zgjidhni gjuhën, si dhe të regulloni shpejtësinë e të folurit. Me fat! 

Për të instaluar programin në PC tuaj, vizitoni faqen zyrtare, espeak.sourceforge.net, duke klikuar këtu 

Latest News