Krishterët nuk kanë kapacitet t'i kundërvihen globalizmit

25 August 2010 , Posted by artparadox at 8:10 AM

Të gjithë ne në kohën e sotme jemi dëshmitarë të dominimit mbarëbotërorë të ideologjisë së globalizimit të plasuar nga faktori iluminato-masono-cionist-hebraik. Çka nënkupton globalizimi me siguri se pak a shum jeni të njohtuar. Fshati global nënkupton qeverisjen me mbarë njerëzimin vetëm nëpërmjet një qendre. Globalizimi nënkupton dy shtresa njerëzish : të pasurit dhe ata të varfërit. Kjo ideologji vazhdon të implementohet pa hasur në ndonjë barierë të dukshme
 Ky konspiracion botëror (Rrendi i ri botëror/një qeveri botërore) është lansuar që nga viti 1760, kur për herë të parë është formuar me emrin 'Iluminati' (Të ndriçuarit) dhe e ka organizuar njëfar Adam Vajshaupt,i lindur si një hebre,  më vonë konvertohet në katolik dhe bëhet prift katolik. Sipas urdhërit të shtëpisë së sapo të organizuar të Rotchild-it, Vajshaupt u largua (nga katolicizmi) dhe organizoi 'Iluminatet'
 Natyrishtë, Rotchild-ët kanë finansuar këtë operacion dhe çdo lloj lufte deri më tani, duke filluar që nga revolucioni francez. Shtabi i konspiracionit të madh të viteve të vona të 1700-ave ishte në Frankfurt të Gjermanisë, ku Majar (ose Majer) Amsel-i i cili e përvetësoi emrin Rotchild, vendodsi shtëpinë e Rotchild-ave dhe u lidh me tjerë finansierë ndërkombëtarë, të cilët bukvalishtë ia shitën dreqit, shpirtërat e tyre
Mbasi qeveria bavariane zbuloi në vitin 1786 qëllimin e 'Iluminatëve' që të nisin Revolucionin francez), konspiratorët e xhvendosën shtabin e tyre në Zvicër, e mëpastaj në Londër. Rotchild-ët siç ceket ndonjëherë kanë finansuar që të dyja anët nëpër luftëra. Kështu ishte rasti edhe me luftën e dytë botërore me Rajhun e Tretë të Hitlerit., njërin nga ish klientët e tyre. As ndaj Faganit, nuk ishin të vetmit bankierë hebrenjë të cilët e bënin këtë
Kjo me siguri ishte strategjia fiftimtare për profiterët e luftës pa moral. Ata fitojnë pa marë parasyshë kush e humb luftën. Por vetëm në aspekt material. T'i kthehemi Faganit. "Që nga lufta e dytë botërore (Mbas Jakob Shif-it djaloshit të Rotchild-it) në Amerikë, i cili organizoi dhe finansoi Revolucionin Bolshevik në Rusi), shtabi i degës amerikane ndodhet në rrokaqiellin Harold Prat në New-York, ndërsa Rockfelerët në fillim mbrojtësit e Sif-it, e morën manipulimin e financave në Amerikë për 'Iluminatët'.
Ata promovojnë 'iluminatet' të cilët operojnë nën emra dhe maska të ndryshme. Kjo nga shkaku se mbasi është zbuluar dhe bërë famëkeqe (dhe kështu joefikase si shoqatë e fshsehtë), Vajshaupt dhe konspiratorët e tijë të mëvonshëm filluan të operojnë nën emra të ndryshëm..
Në SHBA, menjëlherë mbas Luftës së Parë Botërore, formuan 'Këshillin për marëdhënie me vendet e jashtme (Council on Foreign Relations), i cili zakonishtë emërohet si CFR. Ky CFR në realitet paraqet 'Iluminatet' në SHBA.
Në këto fakte të cilat i nxjer Fagan-i ju mund të besoni ose jo, por formimi i Kombeve të Bashkuara mbas Luftës së Dytë Botërore, në të cilën Rockfelerët luajtën rol shum të rëndësishëm, duke llogaritur këtu edhe sigurimin e patundshmërive në New-York për selinë e tyre, është një fakt i pamohueshëm historik.
Por çdonjëri i cili sstudjon globalizmin duhet patjetër të analizojë veprimet e grupit Bilderberger i emëruar sipas njëhoteli holandez në Osterbek, në të cilin është mbajtur takimi i parë i kësaj elite globale internacionale. Princi Bernhard nga Hollanda, në atë kohë perseon me rëndësi në industrinë e naftës, i cili i ruajti pozicionet e larta në kompanitë, `Royal Dutch Petroleum` (Shell Oil) dhe `Société Générale de Belgique` korporatën globale bankare të fuqishme, ishte sponsori kyç i idesë Bilderberger. Familja ROckfeler, kompania e të cilit 'Standard Oil' dhe degët e saja ishin konkurent teknikë të 'Shell'-it, poashtu ka sponsorizuar këtë ide nga ana amerikane.
Në ndërkohë le të numërojmë katër personat të cilët janë anëtarë të të tre organizatave udhëheqëse globale - CFR, Komisioni trilateral i Bilderbergut : David Rockfeler, Henry Kissinger, Bill CLinton dhe Lou Gerstner, kryetar i IBM-it
Por dueti global R&R, Rotchild-i i Rockfeler-i, Rexi dhe Regina i Rendit të ri botërorë, nuk do të mundnin ta projektojnë ndikmin dhe fuqinë e tyre nëpërmjet shoqatave të lartëpërmendura të cilat më nuk janë aq të fshehura pa ndihmën e "Princave të shekullit 20" liderëve të korporatave multinacionale të cilat kanë më tepër dobi nga globalizmi dhe totalitarizmi të cilin ai e nënkupton. Në skenë dalin Katër kalorësit e Apokalipsës, katër pipat e Rendit të ri botëror - "Tregtarët me vdekjen" - Gangsterët, Bankierët, Të varurit (Pranksters) dhe Hamallxhinjtë (Hucksters).
Feja e këtij "Rendi të ri botëror" është : "Un nuk besoj asgjë!" Simboli i saj është : Dollari i gjithmundshëm,  Euro ose cilado valutë e cila është në modë në momntin e duhur. Objekt i tijë i adhurimit : Viçi i artë. Vendi i tijë i shenjtë : Wall Street. Moto i tijë : "Tregëti e përhershme nëpërmjet luftës së përhershme"

Çka ndodh me Evropën?

Kjo ishte një rezimim i shkurtë i idesë së globalizmit, por, parashtrohet pyetja : Cili faktor mund t'i kundërvihet kësaj ideologjie të sëmurë dhe plangëprishëse. Evropianët që nga shekulli XV filluan të largohen nga kisha, për shkak se ajo nuk ishte në gjendje që  t'u jepte përgjigjje pyetjeve thelbësore për njeriun. Ata përqafuan një ideologji të re të cilën e quajtën ateizëm dhe i cili bazën e vet do ta kishte te shkenca, duke menduar se nëpërmjet sajë do të arijnë aspiratat e tyre njerëzore. Mirëpo ky akt ishte vetëm shkëputje e deles nga kopeja. Zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë mundësoi një dukuri tjetër e cila shum i shkonte për shtati një populli, i cili historikishtë ishte i katandisur nëpër katër anët e botës. Hebrenjtë ishin të njohur si tregëtarë të famshëm. Kapitalizmi dhe Demokracia, ua mundësuan që të arrijnë deri aty sa të kontrollojnë tërë financat botërore nëpërmjet bankës qendrore dhe ekspoziturave të tyre siç janë MMF etj. Evropianët akoma janë të dehur nga hovi teknologjik shkencor dhe standardi i aritur gjatë dekadave të këmbimeve ekonomike trans atllantike Sipas determinizmit historik, e dimë se çdo revolucion e ka kulmin e tijë dhe tatëpjetën (vdekjen në luksoz). Tani në shekullin XXI ajo tatëpjetë po fillon dalëngadalë që t'i tregojë efektet e saja. Evropianët të përgjumur dhe të dehur nga propaganda e lloj-llojshme e mediave në gati çdo sferë të jetës siç janë : propagimi i lirive seksuale, muzika, filmi, interneti, fillojnë që të ndjejnë kromëzat dhe dhimbjet e vogla të sëmundjes së tyre dhe dalëngadalë po ngrejnë alarmin duke mos kuptuar së pari se nga vjen rreziku i një sëmundjeje të këtillë. Nuk është vetëm pjesa islame e njerëzimit, ajo e cila vuan nga sindromi akut i globalizmit të imponuar, edhepse është pjesa më e sulmuar për shkak të imunitetit të sajë më të madh ndaj këtijë pretendimi, por janë edhe pjesët tjera siç janë : Evropianët, Sllavët, Rraca e verdhë, Afrikanët etj. Të gjitha këto kultura të posapërmendura nuk e posedojnë kapacitetin për t'iu kundërvënë tendencave globaliste, pasi që të gjitha janë thellësishtë të materializuara dhe të korruptuara. Mund që t'i japim vetes lirinë dhe që të shpallim krishterimin, e poashtu edhe kulturat tjera si të vdekura përballë hovit të globalizimit. I vetmi faktor i cili mund të ndryshojë diçka është Islami pasi që propagon drejtësinë, mirëqenien dhe paqen për të gjithë njerëzimin. Sa më parë që Evropa të përqafojë Islamin në masë sa më të madhe, aq më heret do të forcohet lufta ndaj globalizimit dhe shtimit të numrit të të varfërve në mbarë botën. Kjo nuk është punë e lehtë duke llogaritur përmasat e pabarabarta të mjeteve të cilat i posedojnë anët e konfrontuara e në të cilat nga më kryesoret janë : Kapitali, Teknologjia, Mediumet, Pushteti, etj...Një armagedon ndoshta sapo ka filluar!...

Latest News