Pepsi dhe muslimanët

12 August 2010 , Posted by artparadox at 10:01 AM

          A kanë aritur amerikanët që të luajnë me ndjenjat e 1 miliardë e gjysëm muslimanëve në botë, duke i detyruar që me dekada të tëra të konsumojnë pije të gazuar, e cila është prodhuar nga thartina e zorrëve të derrit?.
Kjo pyetje është inicuar nga Qendra për hulumtim islamik, e cila ka dërguar mostrat e pijeve të gazuara të PEPSI-t dhe COCA COLA-s për analizë gjegjësishtë të pepsinit si element kryesor të këtyre pijeve.

Për herë të parë kjo temë është parashtruar përpara partisë egjiptiane, nga Ahmed Jasin dhe Sejid Kutub ,që nga vitet pesdhjeta, kur edhe është bërë fetvaja për ndalesën e PEPSI-t dhe COCA COLA-s, për shkak të përmbajtjes së materies pepsin, e cila fitohet direkt nga përpunimi i thartinës së zorrëve të derrit. Kjo ka shkaktuar rrënie ekonomike të kompanisë së koka kolës dhe pepsit në Egjipt për shkak se njerëzit rrefuzonin që t'i blenin këto pije.
SOt e njëjta pyetja parashtrohet nga ana e dr. Mustafa Esh Shekat-it (Allahu e shpërbleftë) kryesuesit të këshillit qendror për kontrollin e mostrave të ushqimeve dhe pijeve, e në këtë rast të kanaqeve të pepsit. Dr. Sheki thot se pavarësishtë nga bojkoti i produkteve amerikane dhe cioniste, duhet bërë analiza e të njëjtive, posaçërishtë kur bëhet fjalë për pepsin. Kontrollimi do të bëhet në laboratore të veçanta dhe të pavarura për kontrollin e kualitetit të ushqimeve dhe pijeve. Kështu procesi do të mbrohet nga tendencat e korruptimit dhe lobimit Dr. Sheka thot se në Amerikë ka jetuar 6 vjet dhe ndërkohë ka ardhë deri te rezultatet mahnitëse se materia e cila shfrytëzohet për prodhimin e pepsit dhe e cila ndihmon procesin e tretjes së ushqimit në lukth është e fituar nga zorrët e derrit


Një nga burimet të cilët dëshironin të mbeten anonim thot: Ne prodhojmë dhe mbushim PEPSI në Egjipt dhe vendet tjera arabe, por mbas kësaj anashkalohet që të deklarohet e vërteta. Në të vërtetë pjesa përbërëse e cila u shtohet pijeve importohet në formë të brumit të rrallë në kanisterët e mbyllur hermetikishtë. Këto kanisterë nuk hapen derisa të mos arrijnë në shiritin prodhues.


Mbasi kjo materie i shtohet në PEPSI gjatë prodhimit dhe vetë procesit shishet, kanaqet dhe ambalazhi tjetër duhet mbyllur hermetikishtë nëpër raftet e qendrave tregtare. Kam guxim që të thëras çdo personalitet që publikishtë të vërtetojë se cilët janë pjesët përbërëse të pepsinit


Një nga reklamat e PEPSI-t e cila pohon se Pepsi prodhohet nga materiet e derrit.Kompanitë për prodhimin e ushqimit nuk ndalen, por i tejkalojnë kufijtë, bile edhe te proshimi i artikujve ushqimorë, në të cilët përziejnë thartina dhe yndyrëra të derrit. Për këtë është e njohur kompania Wrigleys ,e cila meret me prodhimin e gomës përtypëse EXTRA .

Goma përtypëse e cila konsumohet në shtetet tona  përmban aminothartina të yndyrta të cilat përfitohen nga yndyrërat e derrit, gjatë procesit kimik.
.
Nuk ka dyshim se kjo është në kundërshtim me parimet fetare të muslimanëve. Kësaj mund t'i shtohet edhe deklarata, e njërit nga përgjegjësit të kësaj kompanie, duke vërtetuar se këto goma përtypëse nuk janë hallall për muslimanët.. Obligimi im është që të them se këto thartina ndahen nga yndyrërat e derrit , si edhe vetë materia e pepsinit si dhe vetë ata bartin në vete qeliza kancerogjene. Këto truptha kancerogjenë shkaktojnë më shpesh kancer të zorrës së trashë dhe rektumit, prostatës, mitrës, tëmthit, gjirit dhe pankreasit. 


Derisa PEPSI është pije e preferuar tek numri i madh i banorëve në botë, indianët e  shfrytëzojnë për tjetër përdorim. Pijen e pepsit e shfrytëzojnë në luftë kundër numrit të madh të insekteve dhe bimëve të cilat ua rrezikojnë të mbjellurat. Krejt kjo sepse PEPSI ka mund të reagojë më mirë se çfarëdo lloj tjetër helmi kimik biologjik në deratizim dhe dezinsektim dhe se është dukshëm më i lirë.

 Dr. Mustafa Esh Shek'a potencon se do të nisë luftë kundër kësaj kompanie, mbasi të fitohen rezultatet laboratorike dhe kur të vërtetohet se deklarata nuk i përgjigjet përbërjes reale brenda shisheve dhe kanaqeve të PEPSI-t. Do të kërkohet që të meret mostër direkt nga kanisterët për materiet e panjohura të lartëpërmendura. Sa për informatë vetëm një kanister është i mjaftueshëm që të prodhohen 10.000 shishe të PEPSI-t. Nënkuptohet se është i pritur qëndrim i kundërt i vetë kompanisë PEPSI, e cila nuk do të dëshirojë që të pranojë se çka në të vërtetë pinë muslimanët dhjetë vitet e fundit. Nëse çmimi i një shisheje në Arabinë Saudike është 1 rijall e gjysëm, pyesim a meriton që të blehet yndyra e derrit e njëkohësishtë të humbet feja dhe bota tjetër?

Prandaj duhet të renditemi në një saf në bojkot të prodhimeve të tyre, sepse kjo është ndoshta arma e vetme të cilën e posedojmë të gjithë. Njëkohësishtë kjo do të jetë përrgjigjje ndaj obligimit tonë fetar dhe njerëzor dhe si mënyrë më e mirë e luftës kundër cionistëve okupatorë dhe të gjithë atyre të cilët i ndihmojnë. Poashtu do ta mbrojmë edhe shëndetin tonë prej helmit të cilin na e shesin cionistët nëpër shitoret tona.
I Dërguari i Allahut, Zoti e mëshiroftë ka thënë : Pastroje ushqimin tënd dhe do të pranohet lutja
Më tepër se një miliardë e gjysëm mëpër tërë botën konsumojnë yndyrëra të derrit dhe TI JE NDOSHTA NJËRI NGA ATA.
Kjo pamje tregon se PEPSI është materie helmuese sepse nëse ka mundësi që të tresë hekurin, paramendoni se çka ndodh në brendinë e lukthit të personit e cili konsumon këtë pije vrasëseLatest News