Mekka. Metro për haxhilerët

25 July 2010 , Posted by artparadox at 11:07 AM

Mbreti saudian Abdullah bin AbdulAziz porositi që të bëhet hulumtim për realizimin e fazës së dytë të metrosë Mekkase, ka deklaruar dr. Habib Zejn El-Abdin, nga sekretariati i ministrisë për punë të fshatit dhe qytetit.

Mbas mbarimit të fazës së dytë pritet që të barten 72000 udhëtarë për një orë në një drejtim. Rreth 175.000 haxhilerë do të mund ta shfrytëzojnë metronë gjatë kohës së haxhit. Që nga viti i ardhshëm 2011 metroja do të shfrytëzohet me kapacitet të plotë për bartjen e milionë haxhilerëve, ka deklaruar El-Abdin kryetar i dhomës qendrore për projekte në vendet e shenjta.
Metroja përbëhet nga 20 trenave, ku secili tërheq nga 12 vagonë. Secili vagon ka kapacitet prej 250 udhëtarëve, që don të thotë se secili tren mundet të transportojë rreth 3.000 haxhilerë për udhëtim. Secili vagon ka pesë dyer nga të dyja anët. Treni është i bërë sipas standardeve ndërkombëtare të pranuara, ka shtuar El-Abdin
Temperatua në çdo automobil do të jetë 24 gradë Celzius, ndërsa shpejtësia e trenit do të jetë prej 80-120 km në orë. Treni do të niset nga El-Xhemre në rrugën e mbretit Abdul Aziz në nivelin e pestë të urrës Xhemre. Do të kalojë nëpër rrugën e mbretit Abdul Aziz në Mine dhe do të vazhdojë deri në Muzelife dhe Arafart. Ai dë të përfundojë në Arafat.
Metro linja zgjatë 20 km me rrugë në dy nivele. 18.1 km të rrugës është e ngritur dhe kalon nëpër rrugë komunikacioni. Treni do të ketë dy lokomotiva nga të dyja anët dhe tdo të punojë me teknologjinë e dirigjimit pa pjesmarjen e njeriut, si dhe në dirigjim mekanik në raste urgjente.


Latest News