Falja e namazit

19 February 2010 , Posted by artparadox at 1:45 PM
 Tesbih dova në gjuhën shqipe (Ajetul kursije)

Më poshtë e keni udhëzimin anglishtë


                                   

Latest News