About

18 April 2009 , Posted by artparadox at 10:33 AM

 Nuk e keni të njohur? : jetojmë në kohën e informacioneve. Sot njeriu është gjetur në një situatë të tillë që afër dorës ka më shum informata, se kurdoherë në historinë e njerëzimit.
Por nëse pranon dhe kap gjithçka që i vjen ndër duar, me siguri se do të bjerë nën ndikimin e disa mediumeve të cilat e kanë për qëllim manipulimin me njerëzit. Për mediumet nuk mundemi të themi se janë gjithmonë objektiv, prandaj na ngelën që  për disa thjeshtë personalisht, të vërtetohemi mbi objektivitetin e tyre.
Disa (shpresojmë jo shum prej jush) qëmoti e kanë një pamje të zezë mbi islamin. Nëse ju pyesim "prej nga e keni këtë?" me siguri do të thonit : "Kam dëgjuar në Tv", ose "E lexova në net", ose "Më kan thënë të afërmit", (e në rastet e shumta "të afërmit" nuk dëgjohen, por në rastin e islamit kjo është vija e rezistencës më të vogël).
Qëllimi i këtij blogu (dhe të ngjajshmive me këtë) është që me disa artikuj tu ofrojë pamje më të pastërt të realitetit dhe të ngjarjeve që kanë të bëjnë me botën islame.

Mirë se erdhët!

Latest News