Statistikat e popullatës muslimane nëpër botë

09 December 2011 , Posted by artparadox at 2:52 PM


Islami është feja me shtim më të shpejtë dhe feja e dytë për nga numri i besimtarëve në botë, në vazhdim do të prezentojm fakte dhe ate nga libri botërorë i fakteve që nënkupton se edhe këto të dhëna nuk janë burimisht nga muslimanët por megjithate islami është feja me shtim më të shpejtë në botë.

Muslimanët në Azi 1.022.692.000 (30%)

Muslimanët në Afrikë 426.282.000 (59%)

Numri i përgjithshëm i muslimanëve në botë (1996) 1.482.596.925

Numri i përgjithshëm i banorëve në botë (1996) 5.771.939.007

Përqindja e muslimanëve 26%

Shtimi vjetor i muslimanëve (1994-1995) sipas OKB-së 6.40%

Shtimi vjetor i të krishterëve (1994-1995) sipas OKB-së 1.46%

Numri i përgjithshëm i muslimanëve në botë (1998) 1.678.442.000

Numri i paraparë i muslimanëve në botë (2000) 1.902.095.000

Tabela e shtimit të numrit të muslimanëve 

Amerika Veriore (1989-1998) 25%

Afrika 2.15%

Azia 12.57%

Evropa 142.32%

Amerika Latine - 4.73%

Australia 257.01%

Çdo i katërti banor i botës është musliman. Shtimi i muslimanëve në pesëdhjetë vjetët e fundit ishte më shumë se 235%, kështu që numri i muslimanëve në botë ka arritur 1.6 miliard. Sa për një krahasim, shtimi i të krishterëve ishte vetëm 47%, i hindusve ishte 117% dhe i budistëve ishte 63%. Islami është feja e dytë për nga numri i besimtarëve në Francë, Britaninë e Madhe dhe SHBA. (Numri i muslimanëve në SHBA është 10 milionë, i çifutëve 6 milion).

Numri i popullatës së përgjithshme është marrë nga Libri Botëror i Fakteve.

Latest News