Moska gjate festimit te Bajramit (Video amatore)

02 September 2011 , Posted by artparadox at 8:48 AM

Ai që kuptimin e jetës e tij e kërkon ne persosmërinë e shpirit nuk mund të mbetet i pakënaqur, sepse është pikërishtë ajo gjë që ai vazhdimishtë e kërkon në jetën e tijë. A nuk është kjo arsyeja pse nejrëzve pas dyshimeve të gjata iu bë i qartë kuptimi i jetës.

Latest News