Novi Pazar : Namaz i natës në sheshin Gazi Isa - Beg Isakoviq

27 August 2011 , Posted by artparadox at 3:08 PM

Në sheshin 'Gazi Isa-bega Ishakoviq' në Novi Pazar është falur namazi i natës. Namazi i natës ka filluar të falet në ora 2:30h, të cilin e ka udhëhequr hfz Irfan Maliq. Mbas faljes së 8 reqateve të namazit të natës, të pranishmive u është drejtuar muftiu kryesor Muamer Zukorliq, i cili ka folur për vlerat e Lejletul Kadrit. Më pas kësaj Nexhad Hasanović, udhëheqës i shërbimit mearif, ka udhëhequr vitër namazin dhe ka kënduar duanë, e cila i ka emocionuar mijëra njerëzit e pranishëm. Mëpastaj, është organizuar edhe syfyr, për të gjith ata mysafirë, që patën ardhur nga vende tjera. Ja edhe pamjet foto, nga ky rast.

Latest News