Fëmijët e Somalisë po vdesin urie. Thirrje urgjente të gjithë muslimanëve të botës! Si ti dërgoj ndihmat

19 August 2011 , Posted by artparadox at 2:03 PM

O muslimanë nga e tërë bota, kjo është thirrje për ju, në këto ditë të bekuara, për popullin e shtypur të Somalisë fëmijët e të cilëve po vdesin nga uria. Populli musliman i Somalisë po ju bënë thirrje, e qoftë ajo edhe me një dollar/euro e cila do ta shuaj etjen e grupit besimtar.
Sipas të dhënave të organizatave qeveritare dhe ato jo qeveritare deri më tani nga uria dhe etja kanë vdekur në Somali rreth 30 000 (tredhjet mi) fëmijë të vegjël prej 5 vjeçe, derisa rreth 600 000 iu kërcënohet vdekja nga uria dhe etja në një të ardhme të afërme. A ummeti i Pejgamberit, salallahu alejhi ve selem, të lejoj që të vdesin fëmijët e tyre nga uria në vuajtjet më të mëdha!?

O vëlla, oj motër çfarë përgjigje ke përgatitur ti për Allahun në ditën e Gjykimit, kur të pyetesh për fëmijët e Somalisë të cilët po vdesin nga uria dhe etja, kur të pyetesh për vëllezërit dhe motrat në Somali të cilët në vuajtjet e vdekjes nga uria kanë pranuar krishterizmin, sepse kjo ka qenë kusht në mënyrë që të merret ndihmë nga misionarët krishterë!

Po vëllezër dhe motra në islam, secili person i cili beson në Allahun nga një euro, mjafton që tu pret rrugën tregtarëve të gjakut, profiterëve të luftës dhe kriminelëve tjerë, të cilët punojnë në krishterimin e muslimanëve të uritur në ndërrim për një qese me oriz dhe një enë me ujë.

Pak musliman në botë e dinë se populli krenar somalez e kanë vendos Sherijatin, kështu që kanë marr vetëm Allahun për Ligjëvënës dhe Sundimtar, gjë që e ka hidhëruar Amerikën dhe Perëndimin, të cilët më vitin 2006 kanë armatosur dhe kanë dërguar ushtar krishterë etiopian në mënyrë që të farosin popullin krenar musliamn somalez. Pas disa viteve, krishterët etiopian u mundën, ndërsa rrolin e agjentëve amerikan e morën munafikët somalez, sufit ekstrem, demokratët dhe sekularistët, të cilët Amerika dhe perëndimi i ndihmoi me rreth 6 000 ushtar krishterë nga Uganda dhe Burundi. Viteve të fundit, muxhahidët somalez kanë pasur sukses të jashtëzakonshëm në çlirimin e Somalisë nga krishterët dhe shërbëtorët e tyre. Thuajse e tërë qendra jugore e Somalisë janë liruar. Është bërë luftë për disa lagje në Mogadisho, të cilat kanë mbetur nën qeverisjen e marionetave dhe mbrojtësve të tyre krishterë.

Por krishterët në krye me Shtetet Sataniste Amerikane (SHBA) nuk mbetën të kënaqur me suksesin e muxhahidëve, por riformuan planin e tyre të tmerrshëm. Viteve të fundit, WFP (World Food Program- programi botëror për ushqim) i cili përdoret si instrument i politikës së jashtme amerikane, komplet e shkatërroi bujqësinë e brishtë të Somalisë, ashtu që gjatë kohës së korrjes, kur bujqit somalez është dashur ta shesin prodhimtarin e tyre, në tregjet somaleze janë shpërndarë ushqime pa para, gjë që e ka shkatërruar bujqësinë.

Pasi që është shkatërruar sido që ishte bujqësia e somalezëve, janë pritur thatësira. Allahu e dinë, por edhe kjo sa shumë është e mundshme që thatësira të jetë pjesë (vepër) e agjendave amerikane për ndryshim të klimës, sepse është gjë e njohur, me dëshirën e Allahut, ushtarët e Dexhallit, Amerika dhe aleatët e saj kanë arritur disa herë që të shkaktojnë shira artificiale, andaj nuk na çudit neve nëse kanë pasur sukses që të shkaktojnë edhe thatësi, sepse nëse shikohet në hartë territoret të cilat janë goditur me thatësi, shihet se thatësia më së forti i ka goditur pjesët e Somalisë të cilat janë nën udhëheqjen e muxhahidëve, si dhe territoret e Ogadenit, një pjesë e Etiopisë në të cilat jetojnë somalezë dhe në të cilat ekziston rezistencë e armatosur kundër okupimit të Etiopisë, ndërsa Etiopia krishtere është vend i cili pranon më së shumti ndihmë dhe përkrahje nga Amerika prej të gjithave vendeve afrikane.

altDhe me të vërtet, armiqtë e Allahut kanë arritur pjesërisht qëllimin e tyre, sepse muxhahidët, nën presionin e urisë, ndërsa Allahu e dinë më së miri, janë tërhequr nga Mogadishi, ndërsa me mijëra refugjat nga territoret që kanë qenë nën kontrollin e muxhahidve, u grumbulluan në Mogadish në mënyrë që nga organizatat krishtere dhe felëshuesit somalez të kërkojnë ushqim dhe ndonjë gllënjkë ujë.

Në kontributin e kësaj flet edhe fakti se qeveria somaleze marionete e kanë shpallur gjendjen e urisë vetëm pasi që vdiqën 29 000 fëmijë më të vegjël se 5 vjet, kryesisht në rajonet që janë nën kontrollin e muxhahidëve. Kështu armiqtë e Allahut nga krishterët, së bashku me besnikët e tyre somalez arritën që ti detyrojnë muxhahidët që të tërhiqen nga Mogadisho, ndërsa qëllimi final është thyerja e muxhahidëve në tërë territoret e Somalisë.

KJO MUSLIMANE PER NJE DITE I KA HUMBUR 4 FEMIJE.

Kësaj here forcat sataniste demokrate të Amerikës dhe perëndimit kanë vendosur që muxhahidët të shkatërrohen, jo me okupim dhe me raketa, gjë që kushton shumë shtrenjtë, por me uri, pasi që krijuan parakushtet për këtë. Ata presin që popullin hero të lodhur somalez me dëshirë të kërkoj nga muxhahidët kapitullim, në mënyrë që mos të vdesin urie.

Gjithashtu, duhet të dihet se një pjesë e mirë e ndihmave e cila mblidhet për të uriturit në Somali përfundon në duart e marionetave dhe amerikanëve të ashtuquajturës qeveria e përkohshme somaleze. Kështu që këto ndihma felëshuesit somalez i përdorin si armë efikase kundër muxhahidëve, sepse me mijëra musliman po grumbullohen drejt felëshuesve në Mogadish, në mënyrë që të shpëtojnë nga uria.

Do të thotë, popullit somalez nuk do ti ndihmoj nëse vetëm i paguani mjetet, sepse ato mund të jenë të përdora kundër popullit dhe muxhahidëve, por nëse paguhen organizatave të cilat do të arrijnë deri tek të uriturit, e jo politikanëve dhe profiterave të luftës. Pra, si ti dërgojmë ndihmat tona të uriturve në Somali, në mënyrë që ato ndihma tu arrijnë atyre për të cilët janë drejtuar?

Në botë veprojnë shumë organizata humanitare me shenjë islame. Disa prej tyre janë të besueshme, derisa të tjerat janë instrument i politikës së jashtme amerikane.

Put vjernika (www.putvjernika.com) javëve të fundit ka kërkuar organizata humanitare të besueshme të cilat e plotësojnë amanetin që e kanë marrë dhe ndihmat ia japin atyre për të cilat janë drejtuar. Duke u konsultuar me të udhëzuarit, njerëzit e dijes dhe shumë anëtar të forumeve islame dhe faqeve, është treguar se organizata humanitare Ummah Welfare Trust (UWT) qëndron në vetë lartësinë organizatave humanitare të besueshme e cila me besnikëri dhe me ndërgjegje kryen shpërndarjen e ndihmave tuaja aty ku e keni pasur nijet ti dërgoni ndihmat. Andaj, i këshillojmë të gjithë muslimanët që mjetet e të hollave për ndihmën e të uriturve në Somali ti paguajnë nëpërmes kësaj organizate.

Ueb faqja UWT:// www.uwt.org/site/default.asp ndërsa ndihmën e juaj mund ta paguani duke përdorur formën Online për pagesë (modul për pagesë “Donate now” gjendet djathtas në faqe). Pagesat kryhen në funta britanike (100 funta janë përafërsisht barazi me 115 euro).

Gjithashtu pagesën mund ta bëni edhe ndërmjet transferimit të bankës me të dhënat që vijojnë:

Account name: Ummah Welfare Trust

IBAN: GB52MIDL40208000014192

Swift Code: MIDLGB22

Branch name and address: HSBC Bank, 4 Hardman Square, Spinningfields, Manchester, M3 3EB

Për qëllimin e pagesës (Purpose of Payment) nënvizoni: For Most Needy in Somalia

Pas pagesës dërgoni email në info@uwt.org në mënyrë që të vërtetoni se a është në rregull me pagesën, apo këtë mund ta bëni ndërmjet telefonit 0800 4 0800 11 apo +44(0) 1274 390 369. Është e pëlqyeshme që në email ta theksoni tipin e donacionit (sadak, zekat…).

Para se ta kryeni pagesën, ta dini se:

* me 1 euro do ta ushqeni dhe i jepni të pinë një familje për një ditë
* me 10 euro do ta ushqeni dhe jepni të pinë një familje për 10 ditë
* me 30 euro do ta ushqeni dhe jepni të pinë një familje për një muaj
* me 10 000 euro do ta ushqeni dhe jepni të pinë 10 000 familje për 10 ditë.

Foto reportazhet për punën e organizatës Ummah Welfare Trust dhe shpërndarjen e ndihmave somalezeve mund ta shikoni këtu.

Allahu i Gjithemundshem thotë:

“Shembulli i pasurisë së atyre që e japin në rrugën e All-llahut është si i një kokrre që i mbinë shtatë kallinj, në secilin kalli njëqind kokrra. All-llahu ia shumëfishon (shpërblimin) atij që dëshiron, All-llahu është bujar i madh, i di qëllimet.” (El-Bekare, 261)

Pejgamberi, salallahu alejhi ve selem, i cili çdoherë ka qenë bujar, ndërsa më bujar ka qenë në muajin ramazan, ka thënë: “Njerëzit do të jenë nën hije të lëmoshës së tyre derisa nuk ndahen -nuk ka thënë- derisa nuk i gjykohet.”

Gjithashtu, Pejgamberi, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: “Nuk ka ditë në të cilën agojnë robërit e tij, e që mos të zbresin dy melaqe dhe njëra thotë: O Allahu imë, kompensoja atij që jep, ndërsa tjetri thotë: O Allahu imë, jepi shkatërrim atij i cili nuk jep.” (hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi)

O musliman, o ju që besoni në Allah dhe ditën e Fundit, përgjigjuni fëmijëve të muslianëve në Somali, jepni në emër të Allahut në dunja, dhe Allahu do të ju mëshiroj në ahiret!

Vërejtje: Të dashur vëllezër dhe motra të ndershme, behuni sebep (shkak) ta shpëtosh edhe vetëm një jetë të një fëmije somalez, paso këtë thirrje atyre që i do dhe që i din, sepse për secilin që ndërmjet teje dinë dhe e kryen pagesën, ti ke shpërblim. 

Latest News