Muslimanët okupojnë Parisin

11 September 2010 , Posted by artparadox at 6:51 PM

Shihni në këtë video se sa ua vret syrin jobesimtarëve, kur shohin se si muslimanët në Paris në mungesë të objekteve fetare, mundohen të praktikojnë fenë e tyre. Do të vëreni se si mundohen me tërë fuqitë që kanë që muslimanët t'i paraqesin si është më keq. Kjo është praktika e tyre për t'i devalvuar muslimanët.

Latest News