Makina për abdest

26 September 2010 , Posted by artparadox at 1:33 PM

Në Australi është lansuar në treg makina për abdest nga AACE WORLDWIDE e cila që prej tani mund të haset nëpër disa aeroporte më të mëdha (Australi, Malezi...). Janë higjienike, kursejnë ujin, abdesti meret shpejtë dhe bile ka edhe aparatin e tharjes Latest News