Bajrami nëpër tërë botën

15 September 2010 , Posted by artparadox at 10:29 AM


Shihni nëpërmjet këtij slideshow, pamjet dhe disponimin e muslimanëve, për bajram nëpër tërë botën. Le të jetë kjo ditë si motivacion, për të rritur respektin e ndërmjetëm të të gjithë muslimanëve nëpër botë."Get the Flash Player"

"to see this gallery."


Latest News