Jeta në botën e spiunimit

09 March 2010 , Posted by artparadox at 1:02 PM

 Ju kanë thirur në polici, sepse për shkakun të cilin ata e dinë, jeni të dyshuar. Ju nënkuptohet, i jeni përgjigjur thirjes së tyre. Ju kanë pritur "miqësishtë", ndërsa zonja e bukur, para se të hyni në zyrë, me mirësjellje ju ka ndihmuar që të hiqni pallton për tu relaksuar dhe "të ndjeheni" sikur me qenë në shtëpi." Keni biseduar shkurtë me inspektorin, mbas së cilës ky "përzemërsishtë" u është falënderuar, ka kërkuar ndjesë dhe si nikoqir i vërtetë ju ka përcjellë deri te dera e zyrës së tijë.
Të hutuar e keni lëshuar ndërtesën e shërbimit (sekret) policorë, e në rrugën deri te banesa juaj, nuk keni pushuar, duke parashtruar pyetje vetvetes suaj. "Pse më thirën, kur asgjë me rëndësi nuk më pyetën?". Mbas kësaj më asnjëherë, nuk ju kanë thirur dhe keni vërejtur se më askush nuk ju përsjell. Por a jeni të sigurtë se është pikërishtë ashtu? A keni dëgjuar për sistemin GPS? A e keni ditur se mikropërcjellësi i sistemit të pozicionimit global (GPS), pahetueshëm i qepur në rrethin e palltos ose vindjaknës, dërgon koordinatat e lëvizjes suaj, nëpërmjet satelitit, deri te kompjuteri i qendrës për spiunim.
 Mikropërcjellësi në bazë të GPS-ave, sot mund të gjendet edhe në shitje komerciale dhe është bërë hit në shitjen përmes internetit. Kështu firma japoneze Panchira ka prodhuar veshje të brendshme me mikropërcjellës të montuar, i cili dërgon koordinatat e personit të afërt ( të spiunuar) në mobitel ose PC të burrit të dyshimtë, që ky, në çdo moment, të dijë për endjet e gruas së tijë. Bile më tepër ky përcjellës mund të dërgojë edhe të dhëna për temperaturën e trupit si dhe pulsit, kështuqë, ai i cili ju përcjell, e di se kur keni qenë të eksituar ose të sëmurë. Nëse këto përsjellës munden të gjenden në shitje komerciale, çka mendoni, si janë ata të cilët janë të qepur në rrethin e palltos suaj?

A jeni krejtësishtë të sigurtë se nuk jeni sakrificë e të përcjellurit?

slika Në kohën në të cilën jetojmë, asgjë nuk na befason. Poashtu nuk ju ka befasuar thirja telefonike e atij rioshi të cilit para disa ditëve në ndonjë transport urban i keni ndihmuar, kur befasishtë është rrëzuar, po afër jush, duke humbur për momentin vetëdijen. I keni ndihmuar këtij djali të rri dhe keni organizuar përcjelljen e tijë deri te Shtëpia e afërt e shëndetit. Rrioshi përzemërsishtë ju ka falënderuar dhe ka kërkuar nga ju numrin e telefonit, që të munden me prindërit e tijë t'ju falënderohen ashtu si duhet. Dhe ja, erdhi koha që t'ju falënderohet në mënyrë adekuate. Në ftesën e të rriut të kujdesshëm jeni pajtuar që të darkosni në restorantin e preferuar. Keni vërejtur se djelmoshë të tillë takohen shum rrallë - i kujdesshëm, i sjellshëm dhe fisnik. Keni biseduar gjatë darkës së qëlluar, e i rriu ju ka dhënë fjalën se do ta lus babain e tijë (i cili është person me ndikim) që t'ju ndihmojë për disa problemet tuaja. Mbas kësaj rrioshi, për befasinë tuaj, ju ka dhuruar, si shenjë falënderimi, telefon mobil të prodhimit më të rri. Sikur e ka ditur se çka ju duhet! Ky i vjetri gati se ishte bërë i papërdorshëm.
Të nesërmen jeni lavdëruar miqve tuaj me telefonin e ri dhe miqësinë e re. Prej atëherë në jetë gjithçka ju ka nisur në të mirë, nuk ju maltretojnë më as inspektorët e tregut në shitoren tuaj, e ju rregullishtë i keni paguar dënimet për lloj-lloj "parregullsitë" gjatë punës, edhepse e keni ditur mirë se kjo është për shkak se ju jeni musliman. Para banesës suaj më nuk e shihni jeep-in me dritare të errëta dhe antenën e ngritur. Më në fund jeni qetësuar. Miqve shpesh ju keni folur për miqësinë e jorëndomtë, duke qenë krenar për mikun tuaj. Dhe si mos të jeni krenar, kur një rriosh i tillë, shum rrallë haset! Deri atëherë as nuk e keni ditur se egzistojnë njerëz të tillë.

slika Por, a keni ditur se egziston software (program) i cili mundëson kontrollin absolut të telefonave mobil, gjegjësishtë të personave të dyshimtë. Ky softwer i instaluar në telefonin tuaj mundëson "kontrollin" ashtuqë shënon të gjitha thirjet dhe të thirurat tuaja, e bile se pranon kopje të secilës sms porosi e cila është dërguar ose pranuar nga telefoni juaj. Në momentin kur ju pranoni thirjen, "kontrollorit" i vjen porosia me njoftimin për të, mbas së cilës "kontrollori" i telefonit tuaj, në këtë rast rrioshi (ose shefat e tijë) - kyçet në bisedë pa rrezik se mund të jetë i zbuluar. Dhe kjo nuk është e tëra. Nëse rrioshi "i sjellshëm" dëshiron, në çdo moment mundet të dëgjojë çka ndodh në rrethinë prej 5 metrave përreth jush. Nëse kjo nuk i mjafton, me një sms porosi do të fitojë informatë të detajuar mbi lokacionin e saktë në të cilën ju gjendeni (gjegjës. telefoni juaj). Ëmbëlsira vjen në fund - software-it është e pamundur t'i hyhet në gjurmë, kështuqë do të jetë e kotë e tërë përpjekja juaj që ta zbuloni në telefonin tuaj.
 Kësilloj software tani mund të gjendet në shitje komerciale, e në ju ngelet të mendoni se çfarë mundësishë ka software i montuar në telefonin të cilin e mbani në dorë, ate të cilin e keni fituar si dhuratë nga "miku" juaj. Nëse akoma mendoni se telefon të këtillë nuk mbani në dorë, dëgjoni këshilllin dhe mos e futni në dhomën e fjetjes.
 Rasti juaj nuk është rasti i lartëpërmendur? Askush nuk ju ka dhuruar as një gjilpërë e ku mbet telefon? A don të thotë kjo se ju nuk keni shkak për të qenë të kujdesshëm? Pajtoheni? Njerëz të udhëzuar në teknologji dhe informacione nuk do të pajtoheshin me ju. Mobitelët e gjeneratës së re janë mini kompjutorë të vërtetë, e duke marë parasyshë se prodhues të mobitelave më të popullarizuar janë ndërmarjet hebreje (e edhe nëse nuk janë) nuk është për tu çuditur nëse në to gjendet ndonjë software i "fjetur" i cili në sinjalin e patronit të tijë, do të zgjohet dhe do të punojë diçka të ngjajshme nga rasti i software të lartëpërmendur. (udhëheqësin çeçen, Dudaevin raketa ruse e shkrepur nga 250 - 300 km largësi "e ka gjetur" pikërishtë nga sinjali i mobitelit të tijë.) Në realitet, nuk janë vetëm mobilat e gjeneratës së re sakrifica" të spiunimit; çdo mobitel , në parim, është mini radio stacion të cilin s'është problem për ta përgjuar. Prandaj, më herët ose më vonë, do të hasni në njeriun, i cili para nisjes së takimit me rëndësi, do ta shuajë telefonin dhe - do ta nxjerë baterinë, e mëpastaj qetë do të vazhdojë bisedimin. Nëse nga ndonjë rast do të kishte lexuar raportet serioze të ekspertëve të mëdhenjë për mbrojtje nga përgjimi nuk do të kishte shkak për të qenë i qetë.. Është fjala se bile edhe kur e nxjerni baterinë është e mundur që t'ju përgjojnë sepse në mobitel egziston edhe bateria e "brendshme", e nëse edhe nuk egziston mobiteli juaj mundet që të furnizohet (dhe të aktivizojë mikrofonin) nga rrezet e radiovalëve të orientuara nga largësia.
Mbi këtë parim, punojnë "pleshtat" e përgjimit më modern. Ata fitojnë furnizim dhe aktivizohen nga largësia. Për dallim nga "pleshtat" e përgjimit standard, të cilat me vete bartin burimin e energjisë, "pleshtat" profesional nuk kanë bateri, por energjia u shtohet nga jashtë, që aparati të punojë. Deri atëherë është i vdekur dhe rëndë është të zbulohen, nga detektorët e aparateve të përgjimit.
Dikush ndoshta do të thotë "Mendje në kokë dhe nëse dëshironi që konkurentët mos t'i njohin planet tuaja të punës, atëherë për çdo bisedë serioze shfrytëzoni SIM kartelën e re". Edhe ai do të gabonte! Bile edhe nëse do të thoshte se do të shfrytëzonte për çdo bisedë SIM kartelë të re dhe telefon të ri! Nëse jeni objekt i përgjimit është shum e besueshme se "ata" kanë më pak një inçizim "frekuencial" të zërit tuaj, që don të thotë se aparaturat e tyre do të reagojnë, menjëherë kur nga telefoni dhe SIM kartela e re, do ta thëritsni partnerin tuaj të biznesit, sepse çdoherë është e mundur që shërbimet të zbulojnë se për cilët bashkëbisedues është fjala nëpërmjet aparaturave të specializuara, të cilat e detektojnë frekuencën e zërit tuaj, pa marë parasysh se ju e keni ndëruar telefonin dhe SIM kartelën. Ndërimi i telefonit dhe kartelës do të kishte kuptim vetëm nëse ju do të komunikonit vetëm nëpërmjet sms-ave. Por çka nëse edhe fizikishtë ju përcjellin? Në atë rast lehtë do t'ju detektonin (në bazë të të dhënave mbi koordinatat për vendin se ku qëndroni) cili është telefoni në dorët tuaja, cila është sms nga mijëra të dërguara në të njejtin moment - pikërishtë e juaja!
slika Por, edhe ju nuk jenio aq naivë, prandaj të gjitha bisedat me rëndësi do t'i bëni në "katër sy" edhe ate në një vend ku nuk ka gjurmë të telefonave mobilë dhe pajisjeve elektrike. Nuk do të pajtohesha me jubile edhe nëse në atë hapsirë nuk ka çeshme dhe radiatorë (të cilët do të mund të shfrytëzoheshin për qëllime përgjimi). Egzistimi i pajisjeve laserike të cilat mund të orientohen mbi sipërfaqen e qelqit të dritares dhe të inçizojnë vibracionet e qelqit janë gjëra të së kaluarës së gjatë dy decenie. Inçizimi i vibracioneve të qelqit më vonë deshifrohet në bazë të së cilës fitohet ajo çka është folur në hapsirën përbrenda.
Nëse është ashtu, atëherë ju edhe bashkëbiseduesi juaj do t'i leni mobitelët tuaj dhe do të shëtisni nëpër pjesët e pabanuara të qytetit dhe rrugës do të diskutoni për temat serioze. Me këtë dukshëm do ta zvogëloni mundësinë që edhe dikush ta dëgjojë bisedën, por jo edhe krejtësishtë ta eliminoni. Nëse në radius prej 100-200 metra e keni vërejtur jeep-in e zi me antenë të madhe, e dyshoni se jeni objekt i përgjimit, ta dini se ai jeep është bazë spiunimi dhe se djelmoshët me syza të errëta e inçizojnë bisedën tuaj. Në shitjet nëpërmjet internetit mund të gjenden pajisje për "afrimin" e zërit popullarisht të quajtur si "spy ear" (vesh spiunues). Siç edhe emri i zbulon, këto pajisje mind të futen në vesh dhe kanë radius deri në disa dhjetra metre, e ato më të fuqishmit deri në bile 180 metra e më largë. Kjo don të thotë se këto mini pajisje janë në gjendje që të dëgjojnë" bisedën tuaj edhe nëse ju jeni të larguar 180 metra nga ata. Nëse pajisje të këtilla janë të pranishme në shitje komerciale, prej çfarë largësie mund të "dëgjojë" "super spy ear" në veshin e agjentit profesional të shërbimevesekrete botërore - qëlloni vetë!

Latest News