A do ta rrënojnë çifutët xhaminë Al-Aqsa?

17 January 2010 , Posted by artparadox at 1:38 PMXhamia e Aksasë gati sa nuk qëndron në ajër, pasiqë okupatori izraelit i ka shkrirë me lëndë kimike të gjithë gurët poshtë xhamisë.
Kështu paralajmëroi Dr. Tejsir Rexheb Et-temimij, gjykatës suprem i Palestinës. Dhashtë All-llahu, që kjo jehonë të takojë përgjigjen e muslimanëve, të cilët harruan
çështjen e xhamisë së shenjtë dhe nuk dhanë vëmendjen, sidomos në këtë kohë të dendur me tragjedira që po ndodhin në Rripin e Gazës dhe kërcënimeve të vazhdueshme.
Dr. Tejsiri bëri thirjen e tij të fundit, pasi që çifutët po luajnë me themelet e xhamisë në masë të rrezikshme, si kurr më parë.
Pyetja që shtrohet vetvetiu është: “Çifutët, a do ta rrënojnë xhaminë e Aksasë?”
Padyshim, ëndrra e çdo çifutit mbi rruzullin tokësorë është që xhamia e Aksasë të shëmbet dhe në vend të tij të ndërtohet faltorja që ata e quajnë “Hejkel”. Kjo ëndërr e tyre po fillon të ketë një plan për ta realizuar.
Grupe të ndryshme çifute po punojnë vazhdimisht, e në veçanti disa grupe ekstreme, si “Xhush Imunim”- që don të thotë: Grupi i Besimit, dhe Taxh Kenhevi. Këto dhe grupe të tjera që arrijnë deri në 30-të sosh dhe që unanimisht kanë një qëllim- rrënimin e xhamisë së shenjtë.
Që nga viti 1967 ata planifikuan që ta shëmbin xhaminë. Mbrenda viteve 60 u munduan 6 herë. Më e rënda ishte ajo e vitit 1968, kur morën ta djegin xhaminë e shënjtë nën udhëheqjen e Denis Majkel.
Ndërsa në vitet 70 bënë 4 orvatje, e ndërsa në vitet 80 numri i orvatje u rrit në 35 me hyrjen e të ndyrit Sharon.
Mënyra tjetër për të arritur tek ëndrra e tyre është edhe gërmimet poshtë xhamisë.
KOMPLOTI I GËRMIMEVE
Çifutët praktikisht përdorin metodë për të bërë gërmime nën themelet e xhamisë së Aksasë. Kjo për dy qëllime:
1. Për të bërë të vërtetë gënjeshtrën e tyre dhe mitin se ekzistojnë gjurmë nga Hejkeli i Sulejmanit, alejhi selam, nën xhaminë e shenjtë.
2. Rrallimi i themelëve të xhamisë, që më pas të rrënohet e të shëmbet vetë.
Komploti i gërmimeve nën xhaminë e shenjtë ka kaluar në dhjetë etapa:
1. Etapa e parë, e cila është bërë mënjëherë pas luftës së qërshorit. Çifutët bombarduan lagjën Mugamare, për ta pasur tokën e lirë për gropime.
2. Etapa e dytë, ku vazhduan operacionet e rrënimit në lagjet e banuara. Në këtë kohë ka ndodhur edhe djegja e xhamisë së shenjtë dhe u gërmuan tunele deri 80 metra rreth murëve të ndërtesave islame brenda.
3. Etapa e tretë, mes viteve 1970-1972, ku filluan të bëjnë tunele nën muret e xhamisë Aksa, në anën e jugut dhe perëndimit, derisa arritën në oborrin e xhamisë, pastaj tek vende islame të shumta, që prej tyre ishte dhe Gjykata e Sheriatit.
4. Etapa e katërt në vitin 1973, ku gërmimet arritën afër murit perëndimor. Gërmuan thellë saqë arritën 13 metra thellësi në atë kohë.
5. Etapa e pestë, në vitin 1974 u përqëndruan më shumë nga ana perëndimore dhe u orvatën për ta gjetur mënyrën më të afërt për ta rrënuar xhaminë.
6. Etapa e gjashtë, mes viteve 1975-1976 kur filluan të zgjerohen me gropime, ku dhe i zhduken edhe vorrezat e muslimanëve, ku aty ishin vorrosur edhe disa nga Sahabët e Pejgamberit, sal-lallallahu alejhi ve sel-lem, prej tyre: Ibadetu bin Samit dhe Shidad bin Evs, All-llahu qoftë i kënaqur me ta!
7. Etapa e shtatë në vitin 1977, kur gërmimet arritën deri tek xhamija e femrave mbrenda xhamisë.
8. Etapa e tetë në vitin 1979, kur gërmimet arritën tek muri Berrak dhe hapën tunele të gjërë dhe të gjatë dhe vazhduan kështu deri sa shkun në xhamin Aksa, prej perëndimit e në lindje. Këto tunele u mirëmbajtën me çimento dhe armaturë të fortë dhe në të u bë një Sinagog, të cilën e inaguroj presidenti dhe kryeministri i shtetit izraelit në vitin 1986.
9. Etapa e nëntë në vitin 1986, kur gërmimet u formuan në të gjitha anët dhe dëbuan një numër të madhë prej banorëve nga Kudsi i vjetër dhe ozorpuan pasuritë e muslimanëve dhe në vend të muslimanëve sollën refugjatë çifut afër Kudsit. Në këto gërmime morën pjesë edhe arkeologë të huaj të cilët çifutët i shfrytëzonin duke i paguar mirë për ta bërë të vërtetë gënjeshtrën dhe shpifjen e tyre se në xhamin Aksa gjenden gjurmë të vjetra të çifutëve.
10. Etapa e dhjetë, është ajo kur intensivisht gërmonin tokat që si pasojë filluan të duken plasaritje dhe çarje aty dhe atje. Plasaritja e fundit ishte ajo që ndodhi në shkollën Enru. Ata çelën edhe një tunel shumë të madhë dhe hapën një rrugë të re për gërmim nga dera Gavanime.
Ky komplot po zihet në zjarrë të qetë tash më tepër se 40 vite. Turbullirat dhe trazirat që zhvillohen në botën islame, luftrat amerikane në Irak, Afganistan e Pakistan të gjitha këto ishin në favor të çifutëve për rrënimin e xhamisë Aksa. Mirëpo udhëheqësat e muslimanëve, xhematët dhe individët nuk e ndiejnë afrimin e këtij rreziku të madh, që po të ndodhë, qëndrimi nën dhe është më i dashur sesa mbi dhe.
Organizuesit e këtij komploti e kanë marrë këtë punë seriozisht dhe kushtet i kanë të favorëshme. Argumente nga sheriati të cilat mohojnë mundësin e ndodhjes së këtij fakti nuk kemi. Reflektimi i muslimanëve ndaj këtyre situatave është marrur vesh dhe studiuar mirë bile. Ata të cilët bëjnë rezistencë bllokohen, rrethohen dhe pengohen. Muslimanët vetëm do të bërtasin në protesta dhe demostrata. Qeveritë arabe do të nënshtohen dhe heshtin. Perëndimi do të mjaftojë vetëm duke bërë thirje për ruajtjen e qetësisë dhe uljen për bisedime, ndërsa të sinqertit do të vdesin nga dëshpërimi i madh.
Atëherë, vërtetë çifutët a do ta rrënojnë xhaminë e Aksasë?

Latest News